Hopp til innhold

Oljesøl kan ramme Østfold-kysten

Olje fra lasteskipet Full City som gikk på grunn utenfor Langesund i Telemark i natt, flyter nå i retning av Østfold.

Skadde fugler

Oljeutslippet har allerede skadet mye sjøfugl på vestsiden av Oslofjorden.

Foto: Vidar Heibo

Værvarselet for kommende døgn tilsier at det vil blåse frisk bris fra vest i det aktuelle området.

Store mengder olje på vei ut i fjorden

Fylkesmannen i Østfold har mottatt informasjon fra Fylkesmannen i Vestfold om at store mengder tungolje er på vei ut i havet etter at lasteskipet Full City gikk på grunn utenfor Langesund i Telemark like etter midnatt.

Les: Lasteskip på grunn

Skipet hadde 1120 tonn bunkersolje om bord, og det har store skrogskader.

Det fryktes at oljelekkasjen kan føre til svært alvorlige miljøskader. Oljesølet har nådd land langs Vestfold-kysten, og mye olje driver også østover i Oslofjorden.

Losoldermann Geir Eikeland, som er sjef for lostjenesten i Skagerrak sjøtrafikkavdeling, leder arbeidet med å begrense skadene fra skipet. Han sier at det skal legges ut en lense rundt Full City.

- Det arbeides med å frakte frem og legge ut lenser i områder som er utsatt for oljesøl slik at vi kan begrense skadene mest mulig. Det er også prioritert å få ut en lense rundt fartøyet for å begrense spredning av utslippet, sier Eikeland.

Les også: - Olja spruter

Det interkommunale utvalget mot akutt forurensing (IUA) i Telemark og Vestfold er mobilisert.

Kystverket jobber nå med å skaffe en oversikt over situasjonen og mobiliserer alle tilgjengelige ressurser.

Oljesøl

Oljen har nådd land på Vestfold-kysten, og det fryktes store miljøskader som følge av utslippet.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Bris østover ventet

Værvarselet for kommende døgn tilsier at det vil blåse frisk bris fra vest i det aktuelle området.

Dette øker risikoen for at tungolje fra det havarerte fartøyet kan bevege seg mot sårbare kystområder i Østfold og Västra Götalands Län i Sverige.

Fylkesmannen i Østfold finner det derfor riktig å gjøre beredskapsansvarlige i kommunene langs Østfoldkysten samt Länsstyrelsen i Västra Götalands Län oppmerksom på situasjonen.