Hopp til innhold

- Tunge misbrukere må få heroin

Ola Elvestuen (V) vil bedre situasjonen for rusavhengige ved å kutte ned ventetiden, og gi de tyngste misbrukerne heroinassistert behandling.

Ola Elvestuen, Oslo Venstre

Ola Elvestuen er klar på hvilken sak han er mest opptatt av lokalt;

- Situasjonen for rusavhengige må bedres radikalt. Det må opprettes nok akuttavrusingsplasser, det tradisjonelle hjelpeapparatet må styrkes, ventetiden for behandling med legemidler som subutex må fjernes og de som har vært avhengige lengst må få mulighet til heroinassistert behandling. Det må handles nå!

- Hvordan skal hovedstadsområdet gjøres tryggere?

- Vi trenger et mer synlig og effektivt politi – ikke enda mer kameraovervåking – kombinert med mer målrettet forebyggende arbeid.

Vil samarbeide med Høyre

I Oslo-politikken er Elvestuen leder for Venstres bystyregruppe, samt leder for bystyrets byutviklingskomité. Han leder også arbeidet med Stortingsvalgprogrammet for 2009-2013.

- Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

- Miljøpolitikken, og det at miljøpolitikken så tydelig ses i sammenheng med en langsiktig økonomisk tenkning. Ellers: Jeg er liberal.

- Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- Gjennomføring av Venstres politikk.

- Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Høyre. De er konservative, men går fint an å samarbeide med bare man tar initiativ selv. Det gjør Venstre.

- Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- Frp. Vi kan nok være enige i enkelte saker, men er grunnleggende uenige i miljøspørsmål, lokaldemokrati, kulturpolitikk, langsiktig økonomisk politikk og grunnsynet på det flerkulturelle samfunnet.

Vil kjempe for miljøet

De neste fire årene vil Elvestuen kjempe for at togene skal gå raskere og oftere, og at klimautslippene skal reduseres:

- Slik at Norge når målene i Kyotoavtalen i 2012.

- Bør kollektivtrafikk prioriteres høyere i Oslopakke 3 på bekostning av veibygging?

- Minst 50 prosent av pengene må gå til kollektivtiltak. Veibevilgningene i Oslopakke 3 skal først og fremst gå til miljøtunneler som gir bedre lokal luftkvalitet og frigjør områder for byutvikling.

- Hva kan gjøres for å bedre sykehustilbudet i ditt fylke?

- Byen må gis større ansvar og flere ressurser for å bedre sitt helse- og omsorgstilbud. Slik kan sykehjemmene tilføres mer kompetanse og det forebyggende arbeidet styrkes. Riktig helsehjelp på et tidligere tidspunkt vil med et godt samarbeid gjøre sykehustilbudet bedre. Alle skal være trygge på at de får god helsehjelp, sier Elvestuen.

- Vi kan ikke bestemme hvor folk skal bo

- Er det uheldig at enkelte boområder og skoler har svært høy innvandrerandel, og hva bør eventuelt gjøres for å snu utviklingen?

- Det må settes inn tiltak på den enkelte skole der det er problemer. Vi må lage gode bomiljøer over hele byen, og kan ikke bestemme hvor folk skal bo.

- Hvor lang skal skoledagen være, og bør SFO bli gratis?

- Venstre satser på innholdet i skolen blant annet med en systematisk etter- og videreutdanning av lærere. Det er viktigere enn en lengre skoledag. SFO bør fortsatt være et kommunalt ansvar basert på frivillighet hvor det også er egenbetaling.