OL kan gi ny politihøgskole

Dersom Kjelsrud i Groruddalen blir OL-landsby i 2022, kan mediesenteret etterbrukes som ny Politihøgskole.

Det kan skje på nabotomta til politiets planlagte beredskapssenter.

Løsningen blir skissert i grunneiernes planer for Kjelsrudbyen, som største grunneier, NHP Eiendom, har laget.

De omfatter blant annet 2.500 boliger, varehandel, kontorer, hotell med kurssenter og et høyskolesenter.