Økte utslipp til faren er over

Renseanlegget som er stengt på Borregaard kommer ikke til å bli startet opp igjen før faren for at det kan være legionellabakterier der er over.

Borregaard ved Sarpsfoss
Foto: Rainer Prang / NRK

Bedriften stengte deler av det biologiske anlegget 4.september, etter at det ble funnet legionellabakterier i sommer.

Så lenge anlegget er stengt, øker utslippet av organisk materiale, fiber og kobber til Glomma .

Borregaard fikk lov til å øke disse utslippene ut 2009, fordi SFT mener hensynet til folks helse må gå foran hensynet til miljøet.

Borregaard fikk derfor dispensasjon fra rensekravene ut 2009.

- Mindre enn vi trodde

Etter to ukers drift med det ene renseanlegget stengt, er det ting som tyder på at det slippes ut noe mindre forurensning enn først fryktet, sier kommunikasjonssjef i Borregaard, Tone Horvei Bredal.

Borregaard regnet med å måtte øke utslippene med 60 prosent , eller fra 68 tonn til 110 tonn organisk matriale (KOF), i døgnet.

Til nå kan det se ut som om dette i stedet blir 95 tonn.

Utslipp av fiber er 7,5 tonn per døgn, mot tidligere antatt 15 tonn, og utslipp av kobber er 20 kg per døgn, mot tidligere antatt 25 kg.

- Vi lager mange forskjellige produkter, og dermed forandres utslippene stadig. To uker er derfor for kort tid for oss til å konkludere med noe. Men vi kan antyde at det blir mindre enn det vi trodde i utgangspunktet, sier hun.

Holder stengt så lenge som nødvendig

Fabrikken skal gjøre tiltak for å minske utslippene i denne perioden ytterligere.

Men så lenge det finnes en minimal sjanse for at det kan være legionellabakterier i det biologiske renseanlegget, forblir det stengt.

- Betyr det at dere kommer til å søke om dispensasjon fra SFT utover 2009.

- I utgangspunktet har vi søkt ut 2009. Vi kan ikke garantere noe nå, men vi kommer ikke til å åpne anlegget før risikoen er annulert, sier Horvei Bredal.