Økt politiberedskap i Oslo og Akershus

Oslo-politiet har bedt om hjelp fra Forsvaret, og tidligere har slik hjelp vært væpnet vakthold ved mulige terrormål. Også resten av politidistriktene i Oslo og Akershus øker beredskapen, etter PSTs trusselmelding.

Politihuset i Oslo

ØKT BEREDSKAP: Oslo-politiet har nå økt beredskap etter PSTs trusselmelding.

Foto: Hanna Seferowicz / NRK

Torsdag formiddag hasteinnkalte Justisdepartementet til en pressekonferanse for å varsle om en mulig terroraksjon i Norge.

På pressekonferansen informerte PST om at personer med tilknytning til en ekstrem gruppe i Syria ha til hensikt å gjennomføre et terrorangrep i Norge innen kort tid.

– Mange potensielle mål i Oslo

Johan Fredriksen

Stabssjef i Oslo-politiet, Johan Fredriksen.

Foto: NRK

I en pressemelding skriver Oslo politidistrikt at de nå har hevet beredskapen.

– Basert på den trusselvurderingen som PST har delt med oss, så er dette en situasjon som vi tar på største alvor, sier stabssjef i Oslo-politiet, Johan Fredriksen til NRK.

Blant annet vil det være mobile uniformerte og sivile politienheter til stede på knutepunkter, som Oslo S og Oslo lufthavn.

– For publikum betyr det at de i større grad vil se synlig politiet, og det vil være mer sivilt politi ute i gatene, som er bevæpnet. Det betyr ikke at man skal frykte den situasjonen, det er trygghetsskapende og forebyggende tiltak, sier Fredriksen.

Oslo-politiet har innkalt ekstra mannskaper hjem fra ferie.

Får bistand fra Forsvaret

Polidistriktet har også bedt om om håndhevelsesbistand fra Forsvaret.

– Kontakten mellom politi og Forsvaret blir ivaretatt sentralt i politidirektoratet. Det Oslo politidistrikt har bedt om er støtte til de nasjonale bistandsenhetene. Både i forhold til en eventuelt aksjon i Oslo og dersom vi skal bistå landet forøvrig. Da må vi ha nødvendig troverdighet på responstid og fleksibilitet, sier Fredriksen.

De opplyser også om at de vil være i løpende dialog med ulike arrangører i Oslo, slik som Norway Cup.

– Er Oslo spesielt utsatt?

– Dette er en trussel mot Norge. Men det er klart at sårbarheten i Oslo er stor og det er mange potensielle mål i Oslo, sier stabssjefen.

Rådhuset stengt for turister

Rådhuset i Oslo er stengt for turister inntil videre i forbindelse med den mulige terrortrusselen mot Norge.

Rådhuset skulle blitt åpnet for turister klokken 09.00 torsdag morgen, men på grunn av terrortrusselen mot Norge ble det besluttet at det skulle holdes stengt til situasjonen var nærmere avklart.

– Vi foretar en vurdering for øyeblikket. Vi skal ha et møte klokken 13.00 der vi får inn eksperter som skal gjøre en sikkerhetsvurdering, sier rådhusforvalter Bjørn Risvik til NTB.

Øker beredskapen

Jens Elsebutangen

Fungerende politimester i Follo Jens Elsebutangen tar terrortrusselen alvorlig

Foto: Knut-Martin Løken / NRK

Politiet i Follo tar terrortrusselen på alvor og har tilbakekalt nøkkelpersoner fra ferie. Vi høyner beredskapen sier fungerte politimester i Follo, Jens Elsebutangen.

– Vi vil nå ha flere patruljer ute . Vi ønsker å være mer synlige tilstede der folk ferdes og virke forebyggende slik at folk føler seg trygge.

– Hva er typiske terrormål i Follo?

–V i har en rekke bygninger og steder i Follo , men vi ønsker ikke å spesifisere hvor.

Vil se politi med våpen

Politiinspektør Per Christian Ottesen

Stabssjef i Asker og Bærum politidistrikt, Per Christian Ottesen.

Foto: Petter Sommer / NRK

Også Asker og Bærum har hevet sin beredskap, selv om de ikke har innkalt ekstra mannskap fra ferie.

– Vi følger opp det som er kommet fra politidirektoratet, og ruster opp på bakgrunn av det. Vi planlegge med tanke på at også Asker og Bærum kan være et mål i denne sammenhengen, sier Stabssjef i Asker og Bærum politidistrikt, Per Christian Ottesen til NRK.

– Hvordan vil publikum merke økt beredskap?

– Man vil kunne se synlig politi med våpen i Asker og Bærum.

Utover det tror ikke stabssjefen at publikum vil merke noe til opprustningen.

– Vi oppfordre publikum til å opptre som de ville gjort på en normal dag, men de bør lytte til nyhetssendinger og råd som kan komme.

Følger med på Gardermoen

Politiet på Romerike har mottatt trusselvurderingen fra politidirektoratet og sier de forholder seg til den.

– Vi gjør de tiltakene som vi finner nødvendig utefra det, sier Stein Brynildsen, informasjonsansvarlig i Romerike politidistrikt og politiinspektør ved Lillestrøm politistasjon.

Hvilke tiltak er det?

– Vi vil ikke gå konkret inn på det, men vi har Gardermoen i vårt distrikt og andre knutepunkter. Det er det vi følger med på, sier han.

Båttrafikken som normalt

Oslo Havn har ikke økt sikkerheten i dag.

– Vi følger med på de retningslinjer vi får fra Kystverket og Politiet, men har foreløpig ikke økt vår beredskap, sier fungerende havnedirektør, Dag Sem.

Heller ikke DFDS og Stena Line, som kjører turistbåten fra Oslo, har økt sikkerheten. De følger fortsatt de vanlige rutine med sjekk av passasjerer.