Kritikk mot økt bruk av veisalt i Oslo

Bruken av veisalt økte kraftig i Oslo sist vinter på tross av et vedtak om å redusere bruken. Miljøpartiet De Grønne som fremmet saken, er skuffet over at Bymiljøetaten ikke følger opp vedtaket.

Mange bilister og miljøvernere misliker veisaltingen.
I fjor vinter ble det saltet svært mye i Oslo, selv om politikerne har bestemt det motsatte.

Kritiserer veisalting

– Dette er veldig oppsiktsvekkende. Jeg hadde forventet at daværende byråd Ola Elvestuen hadde fulgt opp vedtaket sterkere slik at vi hadde sett en effekt allerede vinteren som var, sier talskvinne for Miljøpartiet De Grønne Hanna E Marcussen.

Vedtaket har ikke blitt fulgt opp. Det finnes allerede en del alternativer til veisalt. Blant annet bedre brøyting og bruk av sand isteden for salt.

Talskvinne for Miljøpartiet De Grønne Hanna E Marcussen.
Hanna Marcussen

I fjor sommer fikk Miljøpartiet De Grønne med seg et enstemmig Oslo bystyre på at veisalt skal erstattes med mer miljøvennlige alternativer så snart som mulig. Det har ikke skjedd sier talskvinne for Miljøpartiet De Grønne Hanna E Marcussen

Foto: Monica Løvdahl

Sist vinter brukte Oslo kommune 8500 tonn salt for å fjerne is og snø fra veiene. Dette er en økning på 40 prosent fra forrige vinter.

Forklaringen ligger i værforholdene, sier Joakim Hjertum seksjonssjef i

Joakim Hjertum, seksjonssjef i Bymiljøetaten.

Joakim Hjertum seksjonssjef i Bymiljøetaten mener alternativene for veisalt er for lite utprøvd.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Bymiljøetaten. Og han er klar over vedtaket om å redusere bruken av veisalt.

– Ja. Vedtaket er helt klart og vi jobber med å følge det opp. Men per dags dato finnes det ikke et godt alternativ, sier han.

Det finnes alternativer til veisalt, men Hjertum mener alternativene ennå er for lite utprøvd. Derfor blir det salt på veiene også denne vinteren.

– Den kommende vinteren skal vi ha fokus på å redusere saltingen. Men det vil ikke være noe utvidet bruk av andre smeltestoffer, sier han.

Enige om å redusere veisalt

Guri Melby 1

Miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby fra Venstre innrømmer at de ikke har kommet helt i mål når det gjelder å redusere bruken av veisalt.

Foto: Siv Sandvik

Saltingen av veiene er et miljøproblem, mener Miljøpartiet. Saltet skader trær og annen vegetasjon, avrenningen kan forurense vann og dammer og i tillegg gir det rustskader på kjøretøy.

I fjor sommer fikk Miljøpartiet De Grønne med seg et enstemmig Oslo bystyre på at veisalt skal erstattes med mer miljøvennlige alternativer så snart som mulig.
Hanna E. Marcussen i Miljøpartiet De Grønne, er skuffet over at det ikke har skjedd noen bedring.

– Vedtaket har ikke blitt fulgt opp. Det finnes allerede en del alternativer til veisalt. Blant annet bedre brøyting og bruk av sand isteden for salt. Jeg opplever at dette skyldes manglende gjennomføringsvilje. Nå håper jeg at byrådet følger opp det enstemmige vedtaket, slik at det blir en forandring, sier Marcussen.

– Ikke helt i mål

Miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby fra Venstre innrømmer at de ikke har kommet helt i mål når det gjelder å redusere bruken av veisalt.

– Dersom vi ser det over en lengre tidsperiode har vi klart å redusere saltforbruket i Oslo. Men det er helt klart at vi heller ikke har klart å komme helt i mål. Det tar tid å finne gode alternativ, sier hun.

Melby forteller at Oslo bystyre jobber med å finne alternativer som både er miljøvennlig og som sikrer trafikksikkerheten.

– Vi har en egen tverfagliggruppe som jobber med å finne gode alternativer. I fjor gjennomførte vi et prøveprosjekt på noen gangveier der vi tok i bruk andre metoder. Disse forsøkene kommer vi til å fortsette med denne vinteren.