Hopp til innhold

Økt biltrafikk skal gi mindre kø

Omstridte Oslopakke 3 inneholder et kjempeparadoks, mener lederen for Stortingets transportkomité Knut Arild Hareide.

E18 ved Sandvika

Biltrafikken i Oslo og Akershus skal øke med 22 prosent de neste 20 åra. Hensikten er å unngå kø, kork og kaos på veiene.

Foto: Jens O. Kvale. / SCANPIX

Biltrafikken i Oslo og Akershus skal øke med 22 prosent de neste 20 åra. Hensikten er å unngå kø, kork og kaos på veiene.

– Dette henger jo ikke helt sammen, sier transportkomitéens Knut Arild Hareide.

Kristelig Folkepartis leder sikter til at inntektsgrunnlaget i Oslopakke 3 forutsetter én prosent årlig vekst i biltrafikken gjennom bomringen.

Det er nemlig i strid med Stortingets rykende ferske klimaforlik og en viktig grunn til at SV i Oslo og Akershus bryter ut av Oslopakke 3-samarbeidet. Det sier SVs gruppeleder i bystyret Marianne Borgen.

Marianne Borgen , SV

Marianne Borgen

Foto: SV

– Det reforhandlede Oslopakke 3 legger jo opp til økt biltrafikk, og det strider jo mot klimaforliket på Stortinget. I klimaforliket heter det at all vekst i persontransport må tas med kollektivtransport, sykkel- og gangvei, og det gjør ikke Oslopakke 3, sier Borgen.

Oslo vedtar kollektivpakke i kveld

Når Oslo bystyre i kveld og Akershus fylkesting til uka vedtar en pakke som skal sikre rundt 75 milliarder kroner til vei- og kollektivformål de neste 20 åra, forutsetter de altså en vekst i biltrafikken. Knut Arild Hareide vil ikke kritisere pakken som hans parti støtter lokalt, men er bekymret for den innebygde selvmotsigelsen.

Knut Arild Hareide

Knut Arild Hareide

Foto: Stortinget

– Det er et stort paradoks at politikere nasjonalt og lokalt ønsker at flere skal reise kollektivt, men så er vi avhengig av å ha en viss biltrafikk for å få inn inntektene. Jeg opplever at systemet ikke henger helt sammen, sier Hareide.

Hareide mener at dette er et problem som staten må være med og løse, og at den diskusjonen må tas i forbindelse med Nasjonal Transportplan neste vår.

– Hvis vi lykkes med å få flere til å reise kollektivt, vil inntektene fra biltrafikken naturlig nok gå ned fordi flere reise kollektivt. De inntektene som forvinner kan for eksempel staten komme inn å bidra med.

Må vente på Nasjonal Transportplan

Staten skal bidra mer til store kollektivprosjekter i og rundt de store byene. Det står nemlig svart på hvitt i klimaforliket.

Knut Arild Hareide skjønner at Oslo- og Akershus-politikerne er utålmodige etter å få vite hva den runde formuleringen betyr i kroner og øre, men ber dem smøre seg med tålmodighet til Nasjonal Transportplan.

– Vi vet jo at det finnes veldig bra planer om en Fornebu-bane, t-bane til Ahus, som er veldig nødvendig, og behovet for en ny t-banetunnel. Den type investeringer tror jeg ikke at osloregionen greier alene uten statlige bidrag. Derfor er det veldig viktig at staten nå forplikter seg til å bidra i større grad, og i hvilken grad får vi fasiten på når Nasjonal Transportplan blir behandlet i Stortinget.