Hopp til innhold

Økt beslag av smuglervarer under koronakrisen

Tolletaten har opplevd en kraftig økning i antall beslag etter karantenereglene ble innført i mars. Sigaretter, kjøtt og alkohol er blant verstingene.

Tollkontroll, Svinesund tollkontor

KONTROLL: Det er streng innreisekontroll på landets største grenseovergang Svinesund.

Foto: Heidi Gomnæs

På en vanlig lørdag ettermiddag passerer over 1000 biler tollstasjonen på Svinesund hver eneste time, men siden mars har det vært stille. Da regjeringen innførte skjerpet grensekontroll og karanteneplikt, sank biltrafikken på Norges største grenseovergang drastisk.

Lørdag for en uke siden lå antallet passeringer på 90 i timen. Men det betyr ikke at smuglingen har avtatt.

– Det har økt kraftig sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Spesielt når det gjelder sigaretter, men også kjøttvarer og sprit, forteller kontorsjef ved Svinesund tollsted, Per Kristian Grandahl.

Sigarettbeslag Svinesund. Sigaretter skjult i plate.

Disse sigarettene ble forsøkt skjult i en treplate.

Foto: Privat/Tollvesenet

Tolletaten har langs svenskegrensa fra Svinesund til Trysil beslaglagt hele 800.000 flere sigaretter så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

Økningen i beslaglagte kjøttvarer er på 170 prosent.

Brennevin, med en alkoholprosent på over 60, har økt hele 390 prosent, men Grandahl understreker at det kan skyldes at det ble tatt veldig lite av denne typen vare på våren i fjor.

Kreative smuglere

De store grenseovergangene har siden det ble innført skjerpet grensekontroll vært strengt bevoktet av politi og toll. I syv uker var også soldater fra Heimevernet utplassert langs grensa.

Det har ført til at smuglerne har prøvd å finne nye veier inn i landet.

– Vi ser at mye av smuglingen har forflyttet seg fra hovedfartsårene, og over til mindre veier og stier. I tillegg har det vært flere beslag i post, forteller Grandahl.

Per Kristian Grandahl

Kontorsjef ved Svinesund tollsted, Per Kristian Grandahl, forteller at tollerne har hatt det travelt selv om færre passerer grensa.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Tollerne på stasjonene har likevel hatt nok å gjøre.

– Vi har hatt noen kjempestore sigarettbeslag i trailere litt lenger nord i området vårt. Mens her nede hos oss hadde vi for eksempel en eldre dame i midten av 70-årene som hadde fylt opp bilen med over 4000 sigaretter. Hun fortalte at hun to uker tidligere hadde gjort nøyaktig det samme og avventet karantene, før hun kjørte over på nytt.

Sesongarbeidere gir økt trykk

Etter nyheten om at regjeringen fra 15. juli opphever karantenekrav fra land med en smittesituasjon under kontroll, forventer tollerne at trykket ved grenseovergangene vil bli større.

Men på Svinesund har de allerede opplevd en økning av folk som vil passere grensen inn til Norge.

– Vi har allerede merket at det er mange som skal hit og jobbe. Det har kommet busslaster med sesongarbeidere fra Polen, Litauen og andre østeuropeiske land, sier Grandahl.

Sigarettbeslag. Pallevis med sigaretter. Svinesund.

Pallevis med sigaretter beslaglagt på Svinesund.

Foto: Privat/Tollvesenet

Hver og en av sesongarbeiderne intervjues av politiet, men tollerne har fremdeles ansvaret for å kontrollere hvorvidt det innføres ulovlige varer.

– Vi ser etter narkotika på bussene og leter mye med hunder. Vi har gjort noen funn av marihuana på bussene, men det har stort sett vært mindre doser tiltenkt eget brukt, sier kontorsjefen.