Hopp til innhold

Ledigheten øker i Buskerud

Arbeidsledigheten i september økte med 12 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Det viser ferske tall fra NAV.

NAV

I hele landet har 7 prosent flere blitt registrert som arbeidsledige hos NAV. I Buskerud er tallet nær dobbelt så stort.

Foto: Else Jorunn Saga / NRK

I alt er det registrert 4.119 arbeidsledige i Buskerud ved utgangen av september. Sammenlignet med september 2013 er 444 flere personer ledige.

Det betyr at 2,9 prosent av hele arbeidsstyrken er ledige, noe som ligger litt over landsgjennomsnittet. Nær en tredjedel av disse regnes som langtidsledige. Det betyr at de har vært ledige i mer enn 26 uker.

Økningen bekymrer likevel ikke NAV-direktør i Buskerud, Elisabeth Holen.

Elisabeth Holen i NAV

NAV-direktør Elisabeth Holen er spent på hvordan stillingsmarkedet utvikler seg.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

– Vi har hatt en stabil utvikling gjennom hele året, selv om ledigheten riktignok ligger litt høyere enn i 2013, sier Holen.

Mange ledige i industrien

Relativt sett har økningen av antall arbeidsledige vært størst innenfor ingeniør- og IKT-fag, men også innen butikk- og salgsarbeid, industriarbeid og reiseliv og transport har det vært en markant økning i antall ledige. Bare innen industrien er 481 personer ledige.

– Økningen er ikke overraskende. Den gjenspeiler de strukturelle endringene innenfor bransjen i Buskerud, særlig innenfor treforedlingsindustrien, sier Holen.

Flere ledige stillinger

Lyspunktet for NAV er at antall ledige jobber økt. Tidligere i år har det vært motsatt, men nå har trenden snudd. I september ble det lyst ut 752 nye stillinger. Det er 138 flere stillinger sammenlignet med september 2013. For mange betyr det likevel at de trolig må gjøre noe annet i fremtiden enn det de har gjort.

– Det er gledelig at vi har fått en økning i antall ledige stillinger. Men en del må være kreative med tanke på å se seg om etter litt annet arbeid enn det de er vant til, avslutter Holen.