Tiltalt for skatteunndragelse av 485 millioner kroner

Økokrim har tatt ut tiltale mot en mann fra drammensdistriktet de mener har unndratt 135 millioner kroner i inntekt og en formue på 350 millioner kroner fra beskatning.

Drammen Tinghus

Saken skal opp for Drammen tingrett, men er foreløpig ikke berammet. (illustrasjonsfoto)

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Ifølge Økokrim har den tiltalte ment seg bosatt på Kypros og ikke i Norge og derfor ikke opplyst om sine inntekter og formuesforhold.

Skattemyndighetene er derimot av en annen oppfatning og av den grunn har Økokrim etterforsket forholdet. Inntekten på 135 millioner kroner og formuen på 350 millioner er beregnet for årene fra 2005 til 2013.

– Til grunn for tiltalen ligger at personen er bosatt i Norge, og når du er bosatt i Norge så har du plikt til å oppgi all inntekt og formue, både i Norge og i utlandet, til norske skattemyndigheter, sier politiadvokat Elisabeth Frankrig i Økokrim..

Vanskelig å etterforske

Mannen skal ha hatt konti i både Storbritannia, Sveits og på Kypros. Han skal også ha hatt registrert formue i millionklasse i Norge.

Det året han ifølge tiltalen unndro mest fra beskatning var i 2011. Da skal han ha unnlatt å oppgi skattepliktige inntekter på minst 53 millioner kroner.

– Saken er vanskelig å etterforske, men like fullt så er det viktig å etterforske og forfølge slike saker. En av grunnene til at det er vanskelig er at det er få spor i Norge fordi inntekt og formue holdes skjult i utenlandske selskap og på utenlandske konti. Og det innebærer at det er nødvendig med utenlandsetterforskning, sier Frankrig.

Seks års strafferamme

Hun forteller at dette er en av flere saker som skattemyndighetene har avdekket.

– Økokrim jobber nå med denne saken, men skattemyndighetene har avdekket flere slike saker. Beløpene er høye, men i straffesaken skal ikke riktig skatt eller riktig inntekt fastsettes, det gjør skattemyndighetene i den sivile skattesaken. Og så gjelder da straffesaken det at man ikke har opplyst om disse inntektene, forteller Frankrig.

– Hva er strafferammen?

– Det kommer an på blant annet størrelsen på den unndratte skatten, men i utgangspunktet er det seks års strafferamme for grov skatteunndragelse.

Går i Drammen tingrett

Saken skal opp for Drammen tingrett, men er foreløpig ikke berammet.

– Det dreier seg om en mann med skattemessig tilknytning til drammensdistriktet, da følger det av reglene at saken skal gå ved den domstolen, sier Frankrig.

Mannens advokat, Nicolai V. Skjerdal, har ikke besvart NRKs henvendelser, men sier til E24 at tiltalen er feilslått og kritiserer også størrelsen på tallene som Økokrim opererer med.

– Han har ikke skatteplikt i Norge, annet enn skatt på formuen i Norge, og denne er betalt – det er skattemyndighetene enig i, sier Skjerdal.