Hopp til innhold

Enorme beslag på Svinesund: Tollerne har tatt 21 ganger mer sprit i år

Koronapandemien har endret smuglernes vaner, mener ledelsen ved Norges mest trafikkerte grenseovergang.

Beslaglagt sprit i et lager hos Tollvesenet på Svinesund

BESLAGLAGT: I slutten av februar var det et enormt beslag på Svinesund. Varer det skulle vært betalt 11 millioner kroner i avgifter for ble stanset og beslaglagt.

Foto: Tolletaten

– Vi har gjort store beslag i år. Mengdene blir større når man har de på trailer sammenliknet med personbiler og varebiler, sier kontorsjef Wenche Fredriksen ved tollstasjonen på Svinesund.

Tirsdag møter en mann i 40-årene i tingretten i Østfold. Lastebilsjåføren fra Øst-Europa har innrømmet at han hadde med seg smuglervarer til Norge da han ble avslørt i mai.

Det samme mønsteret har gjentatt seg gang på gang de siste månedene: Sjåføren har stanset for å fortolle varene på lastebilen ved tollstasjonen på Svinesund. Men når tollerne sjekker hva som faktisk er på planet, har det vist seg å være store mengder alkohol og tobakk midt blant den lovlige lasten.

Så langt i år har minst syv vogntogsjåfører blitt satt i varetekt for slik smugling.

Til sammen er det tatt 53.000 liter brennevin, 37.000 liter øl og 3,6 millioner sigaretter bare på Svinesund.

Det største av beslagene var i vinter.

21-dobling

Særlig de mange og store spritbeslagene forundrer tollerne. For da det var gått syv og en halv måned av året, var det tatt 21 ganger mer ulovlig sprit på Svinesund enn det ble tatt i hele fjor.

Tobakken og alkoholen som er smuglet betyr at 38,5 millioner kroner i avgifter til staten er forsøkt unndratt.

Kontorsjef Wenche Fredriksen hos Tollvesenet på Svinesund.

Kontorsjef Wenche Fredriksen hos Tolletaten på Svinesund.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Fredriksen tror en viktig del av forklaringen er at grensa i perioder har vært mer eller mindre stengt for personbiler. Og når det har vært åpent, har det vært langt strengere kontroll av personbilene enn vanlig.

Dermed har smuglerne begynt å smugle på de store kjøretøyene.

– Trenden er at smuglingen i stor grad er flyttet over på lastebiler. Da har vi hatt mange flere beslag på lastebiler og trailere, sier hun.

– Store penger å tjene

Selv om tollerne har hindret mye varer fra å passere, er det tvilsomt at de får tak i alt. 1500 lastebiler passerer nemlig denne grensa hvert eneste døgn.

– Da kan vi ikke kontrollere alle. Utfordringen er å plukke ut de rette. Uansett hvor mange vi tar, så viser det hvor stor etterspørselen er etter disse varene, sier hun.

Beslaglagte smuglervarer i et lager på Svinesund.

Den siste tiden har tollerne levert to lass med varer til destruering. Likevel er det fortsatt store mengder smuglervarer som ligger lagret etter å ha blitt beslaglagt.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Varene kommer fra Øst-Europa. Noe er originalvarer, men tollernes analyser viser at det også er en del kopier. Den eksakte verdien eller hvordan det omsettes i Norge, vet ikke tollerne.

Men Fredriksen er sikker på at dette er lett å selge tobakk og alkohol som er smuglet.

– Det er store penger å tjene for dem som smugler, sier hun.