Øker vaktholdet i påsken

HEMSEDAL (NRK): Vaktholdet i Hemsedal er betydelig styrket i påsken. Mellom 35 og 40 personer i en privat vaktstyrke er hyret inn av afterski-stedene i fjellbygda.

Skibakkene i Hemsedal

Innbyggertallet mangedobles i Hemsedal i helgene og påskeuken. Mange reiser til Hemsedal for å stå på ski, men også for å feste.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Hemsedal blir som et fort av politi og sikkerhetsfolk på kveldene og nettene denne påsken. Minst fire politibetjenter kommer til å patruljere i den lille bygda. Det samme vil mellom 35 og 40 private vakter.

I tillegg kan man tilkalle ekstra politifolk fra samtlige lensmannskontor i Hallingdal hvis behovet er til stede.

Dette gjøres i et forsøk på å holde ro og orden når alpinbygda fylles med mellom 20- og 30.000 påsketurister. Klok av skade fra tidligere påskehelger setter man i gang disse tiltakene, da det har vært ekstremt mye bråk og fyll i alpinbygda på kvelds- og nattetid tidligere påskehelger.

Tidoblet befolkning

Turistsjef Richard Tharaldsen i Hemsedal regner med at bygdas 2200 innbyggere kommer til å mer enn tidoble seg.

Richard Tharaldsen, turistsjef i Hemsedal

Richard Tharaldsen er turistsjef i Hemsedal.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Det er tett mellom skjenkestedene i Hemsedal, både i skisenterområdet og i sentrum. Tidligere påskehøytider har det vært to politibetjenter i bygda som ofte måtte deles med resten av Hallingdal.

– Vi er derfor veldig glade for at politiet har prioritert Hemsedal denne påsken med hele fire ekstra politibetjenter hver kveld og natt, sier Tharaldsen til NRK.

Turistsjefen legger til at det i tillegg er satt opp ekstra nattbusser, slik at det kan bli enklere for folk å komme seg hjem.

– Antall drosjer i bygda er også økt i denne påskehelga, forklarer Tharaldsen.

Styrka ordensberedskap i hele Hallingdal

– Politiet har styrka ordensberedskapen ikke bare i Hemsedal, men i hele Hallingdal.

Det sier regionlensmann i Hallingdal, Brit Fyksen, til NRK.

Brit Fyksen

Regionlensmann i Hallingdal, Brit Fyksen.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Politiet i Hallingdal har alltid basert seg på ekstra mannskap i påsken. Det er nødvendig på grunn av den store tilstrømminga av turister til regionen, sier hun.

– Det er klart at det er viktig å ha politi til stede når det er så mye folk. Da er vi lettere tilgjengelig for publikum, og det er jo det vi ønsker å være, sier Fyksen. Vi ønsker å være der det erfaringsmessig er behov for politi, også i påsken når det er stor tilstrømming av folk til hele Hallingdal, sier regionlensmannen.

Ansatt fire betjenter

Stabsjef Kjell Magne Tvenge i Nordre Buskerud politidistrikt

Kjell Magne Tvenge er stabssjef i Nordre Buskerud politidistrikt.

Foto: NRK

Stabssjef i politiet i Nordre Buskerud, Kjell Magne Tvenge, sier det ble ansatt fire nye polititjenestemenn i Hallingdal tidligere i år. Disse skal nå prioriteres der det er mest behov, og erfaringsmessig har behovet for politi vært stort i Hemsedal, sier Tvenge.

Spesielt i påsken er det også behov for å bruke de folkene vi har i Hallingdal til ordensoppdrag, og der blir nok Hemsedal høyt prioritert, sier stabssjefen. Nå bruker vi politifolka for å ivareta beredskap og sikkerhet for alle folka som er i Hallingdal denne høytiden, sier Tvenge.