Ofret sommeren for lærerdrømmen – men kun 4 av 10 klarte mattekravet

Over 350 lærerspirer tok ekstrakurs for å klare regjeringens karakterkrav i matematikk. 60 prosent fikk «ikke bestått».

Elev i klasserom

Kravet til minst 4 i karakter i matematikk setter en stopper for mange elever som drømmer om å bli lærere.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det er leit at så mange ikke består forkurset. Hva som er årsaken er nok ganske sammensatt, sier dekan ved lærerutdanningen i Høgskolen i Østfold, Kjersti Berggraf Jacobsen.

Tall fra Kunnskapsdepartementet viser at kun 143 av de 356 elevene som var påmeldt sommerens forkurs klarte å heve mattekarakteren sin fra tre til fire - som er kravet for å komme inn på lærerutdanningen.

Best resultater fikk OsloMet og den private høgskolen NLA, der henholdsvis 59,5 og 55,6 prosent av elevene bestod.

Klart dårligst ut kommer Høgskolen i Østfold, der bare 11,1 prosent av kandidatene fikk bestått.

Nybø: – Forkursene gir resultater

Tallene er nedslående, både lokalt og nasjonalt, mener dekan Jacobsen i Østfold. Hun er usikker på om firer-kravet, som regjeringen innførte høsten 2016, er riktig vei å gå for å rekruttere flere lærere.

Kjersti Berggraf Jacobsen

– Jeg ser ikke helt hensikten med å ha et firerkrav for matematikk for de som ikke skal jobbe med matematikk, sier dekan Kjersti Berggraf Jacobsen ved Høgskolen i Østfold.

Foto: Siw Mariann Strømbeck/NRK

– For de som ønsker å bli matematikklærer så er kravet helt greit, men ikke for alle. Hvis det må være et felles krav for alle synes jeg heller det bør gjelde faget norsk, sier hun.

Men forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø mener derimot at resultatene er positive.

– Det er veldig gledelig å se at andelen som består er høyere enn noen gang. Lærerutdanningen er krevende, og det skal den være. Karakterkravet, sammen med innføringen av en femårig mastergrad for lærere, er viktige ledd i kvalitetssikringen av utdanningen. Nå ser vi at forkursene gir resultater, sier hun til regjeringen.no.

Forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø er glad for at pilene peker oppover når det gjelder andelen som består forkursene.

Foto: IDRAK ABBASOV / NRK

Sliter med grunnleggende matte

Lærerutdanningen her i landet kan vise til rekordøkning i antall søkere i år, men enda flere må klare å kvalifisere seg i årene som kommer.

Allerede i 2025 vil Norge mangle 38.000 lærere, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Selv om du aldri skal undervise i matematikk, må du ha karakteren fire eller bedre i faget for å komme inn på lærerutdanningen. Derfor får de som har en treer i matte en sjanse til å forbedre karakteren sin ved å ta et forkurs.

Forkurset varer i fire uker i juli, og avsluttes med en fem timers prøve.

– Fordi vi trenger flere lærere og studenter til å ta utdanningen, må vi prøve å få flere studenter gjennom forkurset. De kan avansert matematikk, men sliter ofte med forståelsen for helt grunnleggende ting, sier førstelektor i matematikkdidaktikk, Marianne Maugesten, ved avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold.

Bestått på forkurs i matematikk

Lærested

2017

2018

HiNN

18,2 %

26,7 %

OsloMet

34,2 %

59,5 %

USN

28,0 %

34,1 %

HVL

42,1 %

40,9 %

HVO

50,0 %

37,5 %

HiØ

21,7 %

11,1 %

NLA

0,0 %

55,6 %

Nord

38,7 %

40,0 %

NTNU

51,3 %

38,5 %

UiT

17,2 %

38,9 %

UiA

30,4 %

47,6 %

UiO

30,3 %

37,9 %

UiS

42,5 %

42,3 %

Totalt

33,8 %

40,2 %

Elever: – Et helt greit krav

Martine Svendsby, som går på VG2 på Halden videregående skole, tror firer-kravet i matematikk kan motivere fremtidige lærerstudenter til å fokusere mer på faget under utdanningen.

– Det er lurt å ha lærere som kan matte, sier hun og får støtte fra klassekamerat Bjørn William Lauritzen.

– Alle som har lyst til å bli lærere burde få til en fire hvis de setter seg ned og jobber med det, sier han.

Julia Røed-Skår går også på Halden videregående skole og mener at man burde ha gode mattekunnskaper for å gå på lærerstudiet.

– Det er jo også et helt middels krav, karakteren fire er jo ikke høy måloppnåelse, fortsetter Røed-Skår.

Martine, Julia og Bjørn

Videregåendeelevene Martine, Julia og Bjørn mener at karakterkravet i matematikk er helt greit, selv om de har forståelse for at faget kan være vanskelig for mange.

Foto: Siw Mariann Strømbeck/NRK