Ofrer badestrand for å unngå millionbøter

Populære Sollerudstranda ved Lysaker blir byggeplass i sju år når Oslo skal få ny vannforsyning. Også et grøntområde på Huseby blir ofret.

Sollerudstranda

SOLLERUDSTRANDA: Her skal enorme mengder stein fraktes over på lektere fra tunnelprosjektet. En del av den populære stranda blir stengt for badegjester i sju år.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Oslo har kniven på strupen for å unngå én million kroner i bot - hver eneste dag.

Dagbøter fra 20. november

Kommunen må vedta et alternativ til Maridalsvannet som drikkevann innen 20. november. Hvis ikke begynner millionbøtene fra Mattilsynet å løpe.

Et vedtak i november er nødvendig hvis Oslo skal rekke å ha en løsning på plass innen fristen i 2028, ifølge Mattilsynet.

For å rekke fristen, ba byrådet i dag bystyret si ja til å bruke 12,5 milliarder kroner på å gjøre Holsfjorden i Buskerud til reservevannkilde.

– Vi kan ikke risikere at byen plutselig står uten vann, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG).

– Det er mange tiår siden kommunen først anerkjente behovet. Det er først dette byrådet som har fått fart i planleggingen, påpeker Marcussen.

Holsfjorden

HOLSFJORDEN: Herfra skal råvann fraktes i en 19 kilometer lang tunnel til vannbehandlingsanlegget under Husebyskogen.

Foto: Erik Unneberg

Flere stridstemaer

Utbyggingen skaper konflikt flere steder i Oslo. De største stridstemaene er disse:

Hvor skal driftsbygningen til det gigantiske renseanlegget under Husebyskogen ligge?

Og hvor skal de enorme mengdene med stein og masse fra den to mil lange vanntunnelen fraktes ut?

Nå er det klart at byrådet følger rådene fra Vann- og avløpsetaten (VAV) og Plan- og bygningsetaten (PBE).

Husebyjordet

Driftsbygningen havner på Husebyjordet. Dermed ryker nye fem mål med grønt i samme område som mye av Husebyskogen gikk tapt da USA bygde ambassade.

Dette er i strid med kommunale retningslinjer fordi det tapte friområdet ikke blir erstattet.

Husebyjordet, driftsbygning for ny vannforsyning

HUSEBYJORDET: Driftsbygningen til renseanlegget vil legge beslag på mer enn fem mål med grønt. Det tapte friområdet vil ikke bli erstattet.

Illustrasjon: Vann- og avløpsetaten

Sollerudstranda

Og steinmasser tilsvarende ti ganger volumet til Oslo rådhus skal fraktes ut via Sollerud ved Lysaker.

Byrådet følger rådet om å legge anlegget ved sjøen på Sollerudstranda, omtrent midt på badestranda.

Fra Huseby skal det uansett sprenges en ny vanntunnel til Sollerud. Den skal etter planen stå ferdig i 2022.

Deretter skal hovedandelen av masse fra hele prosjektet fraktes på transportbånd gjennom tunnelen til Sollerudstranda.

Her skal det bygges en 120 meter lang betongmolo der massene skal lastes over på lektere og fraktes ut av Oslo sjøveien.

– Stor belastning

Plan- og bygningsetaten innrømmer at løsningen blir en stor belastning for nærmiljøet i en lang periode. De peker blant annet på:

  • Barnehagen må flyttes.
  • Turveien må legges om.
  • Deler av badestranden blir utilgjengelig.
  • Diverse negative nærmiljøkonsekvenser som støy og støv.

Sju år vil det ta før alt er ved det normale igjen på Sollerud.

Sympati med berørte

– Jeg har stor sympati for dem som blir berørt i forbindelse med byggingen av dette anlegget, sier Hanna Marcussen.

– Det er dessverre ikke mulig å unngå at noen påvirkes uheldig når et så stort og viktig anlegg skal på plass, sier hun.

Marcussen lover at kommunen skal gjøre sitt ytterste for å begrense skadevirkningene.

Hanna Marcussen

UPOPULÆRE VALG: Hanna Marcussen (MDG) følger rådene fra kommunens fagetater selv om de innebærer flere omstridte valg.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Uheldig av Mattilsynet

Hun legger heller ikke skjul på at hun gjerne ville hatt tid til å vurdere andre alternativer grundigere.

– Jeg synes det er uheldig at Mattilsynet har pålagt Oslo kommune en frist som gjør at Oslos politikere må fatte vedtak i denne store, kostbare og krevende saken på rekordtid.

– Normalt ville Oslos bystyre hatt tid til diskusjoner, befaringer og spørsmål før en slik beslutning ble fattet, sier Hanna E. Marcussen.

Oslo skal derfor ha et tverrpolitisk møte med ansvarlig statsråd Sylvi Listhaug 18. oktober for å få utsatt fristen.

Hvis møtet ikke fører fram, vil saken bli behandlet i bystyret 13. november for å rekke fristen.