Oddekalv for retten

- Vi er ikke de kriminelle her, sier Kurt Oddekalv, som i dag møtte i retten for å ha bordet lekteren som dumper giftslam ved Malmøykalven.

Kurt Oddekalv
Foto: Heiko Junge / Scanpix

Alle de åtte aksjonistene som møtte i retten i dag, nekter straffskyld.

Det var i mai i fjor at ti medlemmer av Miljøvernforbundet gikk til aksjon mot lekteren.

De lenket seg fast i losseutstyret, og arbeidene måtte stanse.

Kurt Oddekalv
Foto: Hanne Røn Arntsen / NRK

- Vi gjorde dette for samfunnets beste. Vi kan ikke sitte og akseptere at det skal spres gift i Oslofjorden som sprer seg ut i naturen, og som går inn i fisk og etter hvert også folk. Dette er brudd på internasjonale lover, og det er helt bak mål hele greiene, sier Oddekalv.

Nektet å betale bøtene

Under aksjonen annonserte aksjonistene at de ikke ville fjerne seg, og at de ville stanse arbeidet så lenge som mulig. De fikk i etterkant bøter på 4000 kroner hver for å ha hindret arbeidet på lekteren og for å ha nektet å fjerne seg når politiet kom.

Nå risikerer de en bot på 5000 kroner og å måtte betale sakens omkostninger. I tillegg har den fornærmede i saken, Oslo Havn, fremmet et ersatningskrav på tilsammen drøye 191.000.

Aksjonistene mener imidlertid tiltalen er grunnløs og har hele tiden nektet å betale bøtene.

- Jeg synes det er viktig å få belyst i retten. Det er en kriminell handling som foregår, og det er ikke vi som er de kriminelle. Så jeg føler tiltaleparten egentlig ikke er til stede her i dag, for det skulle vært Oslo havnevesen, sier Oddekalv.

- Ikke grunnlag for bøteleggelse

Miljøvernforbundet hevder de inngikk en avtale med politiet om at de skulle fjerne seg fra lekteren etter at politiet dro.

- Avtalen mellom forbundet og politiet gjør at grunnlaget for bøteleggelse ikke er tilstede, skriver forbundet i en pressemelding.

Miljøvernforbundet har selv anmeldt tiltakshaverne for å forurense fjorden, men det har ikke blitt noen sak av det.

Aktor Eva Sjøholt er derimot ikke i tvil om at Miljøvernforbundets aksjonister brøt loven.

- Også naturvernere må følge loven

aktor sjøholt
Foto: Hanne Røn Arntsen / NRK

- I utgangspunktet har man ikke lov til å ta seg ombord i et skip eller fartøy uten at man har tillatelse fra den som eier fartøyet. I tillegg er det her gjort et vedtak om en sikkerhetssone rundt det anleggsarbeidet som skulle utføres, så det skjerper jo det at det ikke var lov til å ta seg inn på området, sier hun.

- Jeg mener at enhver som utfører miljøkampen er nødt til å holde seg innenfor lovens rammer, og det er jo det vi legger til grunn her også, legger hun til.

Forsvarer Per Magne Kristiansen mener saken er av prinsipiell betydning.

- Den typen saksbehandling og den reaksjonsformen, hvor man bringer inn økonomiske aspekt inn i en miljøkamp, er noe nytt. Det er et faresignal i den forstand at den opprinnelige miljøkampen kan bli kneblet ved at man rett og slett får et økonomisk aspekt som blir styrende i forhold til om man vil reagere eller ei, mener han.