Obduksjonsrapport støtter tiltalte

Obduksjonsrapporten støtter tiltaltes forklaring om at avdøde ble slått med relativt beskjedne slag med flat hånd. Det er ikke funnet tegn til hjertelidelse, men avdøde kan lide av tilstand der stress kan føre til hjertestans, fortalte aktor i retten.