Nyvalg i Kontrollutvalget

Et enstemmig Halden kommunestyre gikk torsdag inn for å nyvelge Kontrollutvalget.

John Østensvig, Halden Arbeiderparti

TAR OVER LEDELSEN. John Østensvig (Ap) skal lede Kontrollutvalget.

Foto: Kjetil A. Berg

Det var en diskusjon på forhånd, om det i torsdagens kommunestyremøte skulle bli et suppleringsvalg eller et nyvalg til Kontrollutvalget.

Tidligere leder av Kontrollutvalget, Mette Rakeng Karlsen (Ap), bad i høst om å bli fritatt som leder, og hun bad også om fritak fra alle politiske verv.

Ordfører Thor Edquist (H) mente det var tilstrekkelig å velge et nytt kvinnelig medlem fra opposisjonspartiene til utvalget, som består av tre fra opposisjonen og to fra posisjonen.

Gruppelederne fra Ap og Fremskrittpartiet, henholdsvis Per-Kristian Dahl og Per Egil Evensen, mente det var en utidig innblanding fra ordførerens side å konkludere med at det var en kvinne som skulle supplere utvalget etter Rakeng Karlsen.

- Vi har nå en mannlig lederkandidat, og for å få ham inn må det foretas et helt nytt valg av opposisjonens gruppe, sa Dahl til Halden Arbeiderblad.

Les også:

Enstemmig for nyvalg

På forhånd var det kjent at Kristelig Folkeparti ville gå inn for et nyvalg av Kontrollutvalget.

Krf - som sitter i posisjon med Høyre, Venstre, Senterpartiet og De Grønne, ville dermed gå imot flertallet de selv er en del av med sine to stemmer.

Dersom alle partier møtte med sine representanter, ville det skjøre flertallet i Halden kommunestyre, der 26 av 49 representanter er fra posisjonen (H, V, Krf, Sp og MDG), kunne ha blitt forrykket i favør av opposisjonens forslag om nyvalg.

Men det var et enstemmig kommunestyre, som torsdag gikk inn for nyvalg av Kontrollutvalget.

Tidligere varaordfører i Halden, John Østensvig (Ap) ble valgt ny inn i Kontrollutvalget, og det samme ble Anna Marie Evensen fra Frp.

Østensvig har inntil nylig både sittet i formannskapet og i kulturstyret, og ble fritatt for disse vervene - men sitter fortsatt i kommunestyret.

De som ble gjenvalgt til Kontrollutvalget var Odd Riise (Ap), Jan Moen (H) og Inger Haugene (Sp).

Ut av utvalget forsvant dermed Frps Egil Lund Pettersen, sammen med Mette Rakeng Karlsen.

Les også:

Bad om avklaring hos Fylkesmannen

Ordfører Thor Edquist hadde via rådmannen bedt om en tydeliggjøring av reglementet for nyvalg eller suppleringsvalg hos Fylkesmannen i Østfold.

Svaret fra seniorrådgiver Gøril Hjelseth kom før kommunestyremøtet torsdag, og dannet bakteppet for at nyvalget ble enstemmig.

Hjelseth skriver:

"Dere ber om Fylkesmannens vurdering av spørsmålet om det i denne saken er klar hjemmel for administrasjonen til å hevde at kravet om nyvalg i saken må avvises fordi det vil være ulovlig bruk av denne hjemmelen.

Søknaden om fritak må behandles på vanlig måte av kommunestyret. Dersom søknaden innvilges, skal det etter lovens §16 nr. 3 velges nytt medlem.

Spørsmål om det er grunnlag for å foreta nyvalg av Kontrollutvalgets medlemmer etter § 77 nr. 3 bør etter vår oppfatning behandles som egen sak.

Som dere selv påpeker er ordlyden i bestemmelsen vid - kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.

Bestemmelsen stiller heller ingen vilkår for hva som kan være grunnlaget for å foreta nyvalg, men på bakgrunn av uttalelser i forarbeidene og formuleringene i veilederen kan det synes som at hensikten med bestemmelsen er at den skal benyttes når et flertall i kommunestyret er av den oppfatning at det sittende Kontrollutvalget ikke fungerer tilfredsstillende."

Les også:

Halden ishall - montasje

SKAL GRANSKES. Var det politisk torpedering, trenering, inkompetanse i byggeledelsen eller en kombinasjon alt dette, som førte til påståtte overskridelser av utbyggingen i Halden ishall, stengt hall og konkursrammet ishockeyklubb? Kontrollutvalget har fått oppdraget med å granske saken.

Foto: NRK/Scanpix

Viktige saker i utvalget

Ishallsaken ble behandlet i forrige Kontrollutvalgsmøte den 21. november i år.

I utvalget ble det fattet vedtak om å be kommunestyret om å få bevilget 300 000 kroner, for å kunne gjennomføre granskingen.

Saken om økte bevilgninger har ikke havnet på sakskartet til kommunestyrets møte torsdag 20. desember, og i følge ordfører Thor Edquist (H) skyldes det, at saken ikke har vært presentert for ham.

- Jeg setter den opp på neste møte i januar, sier Edquist til NRK.no.

En annen sak Kontrollutvalget har hatt på bordet i høst er den såkalte "Advokathonorarsaken".

Det var tidligere ordfører Per-Kristian Dahl (Ap), tidligere gruppeleder i Ap Svein Olaussen, tidligere rådmann i Halden kommune Per Egil Pedersen og en ekstern advokat, som møtte tidligere kommunedavokat Morten Stegard i Halden tingrett i november i fjor.

Rådmannen i Halden, Eivind Hansen reagerte på regningene, som var betalt av kommunen, og bad Kontrollutvalget se på hvordan advokatoppdraget knyttet til rettsaken mot Stegard var bestilt.

Men Kontrollutvalget ville ikke granske saken etter henvendelsen fra rådmannen. Deretter ble saken satt på dagsorden av ordføreren, og vedtatt gransket i Kontrollutvalget av kommunestyret.