Nytteløs anke for smugling av 14 kilo amfetamin

41-åringen anket dommen på ni år og seks måneders fengsel for smugling av over 14 kilo amfetamin. Det nyttet lite.

Utbrett pakker

Her er amfetaminen som ble funnet i 41-åringens bil på Svinesund.

Foto: Tollvesenet / NRK

Borgarting lagmannsrett fant ingenting å endre på Halden tingretts dom fra i mars i år.

Smuglingsforsøket skjedde sist sommer da mannen ble stoppet av tollerne på Svinesund i en rutinekontroll.

41-åringen, som kommer fra Litauen, anket fordi han mente tingretten i Halden hadde bedømt bevisene i saken feil.

Dyr bruktbil var årsaken

Litaueren forklarte i retten at årsaken til smuglingen var at han i mars i fjor kjøpte en billig bil som etterhvert ble svært dyr å reparere.

På et verksted i Litauen fikk han tilbudet om å kjøre noe marihuana til Norge i et spesialbygget hulrom i bilen. Det sa mannen ja til, men stoffet viste seg imidlertid å være amfetamin som er et mye sterkere narkotisk stoff. Det er også strengere straff for smugling av dette stoffet.

- Hadde jeg visst at dette var amfetamin ville jeg ikke gjort jobben, forklarte litaueren i retten.

Profesjonell

Borggarting lagmannsrett har lagt vekt på, i skjerpende retning, at 41-åringen har opptrådt svært profesjonelt.

- Særlig ved måten stoffet er skjult i bilen gjennom særlige foranstaltninger.

- Han har hatt et rent profittmotiv for å delta på smuglingen, skriver lagmannsretten.

Protesterte mot sitt rulleblad

Retten skriver også i dommen at det ikke finnes noe å bemerke i formildende retning.

- Mannen har verken ved tilståelse eller på noen annen måte bidratt til oppklaring av saken. Tiltalte er også flere ganger tidligere straffet i Litauen, skriver retten i dommen.

Retten har også bemerket at mannen protesterte meget innstendig mot fremleggelsen av hans tidligere dommer fra Litauen. Han hevder dette ikke er lovlig i Litauen, mens statsadvokat Svein Holden opplyste i retten at dommene var hentet inn på helt vanlig måte.

Lagmannsretten har heller ikke lagt særlig vekt på mannens tidligere rulleblad.

Ved siden av fengselsstraffen ble mannens BMW inndratt av staten.