Nytt vannrenseanlegg på Oset i Maridalen

Oslo kommune skal bygge nytt vannrenseanlegg på Oset i Maridalen for 688 millioner kroner. Det vedtok bystyret i går. Bakgrunnen er at vannet fra Oset renseanlegg i dag ikke tilfredstiller Drikkevannsforskriftenes krav.

Renseanlegget bygges så stort at det etterhvert også har mulighet til å imot og rense vann fra Holsfjorden. Overføring av vann fra Holsfjorden krever imidlertid bygging av en tunnel som er beregnet til å koste i overkant av 1 milliard kroner. Et annet alternativ er å kjøpe rent vann fra Nedre Romerike Vannvark.