Nytt turområde på Blindern

Universitetet skal utvides, og Statsbygg vil ha to torg, grøntområder, turvei og en gjenåpnet bekk i området. Du kan påvirke prosessen.

Gaustadbekkdalen
Foto: Illustrasjon: Statsbygg

Gaustadbekkdalen skal endelig leve opp til navnet og forventningene, når Universitetet på Blindern skal utvides nordover.

Prosjektleder hos Statsbygg Brit Sylte, sier det er på tide at noe gjøres med området.

Se hele plantegningen nederst i saken.

Ligger brakk

Brit Sylte

Prosjektleder Brit Sylte

Foto: Anne Linn Ensby/NRK

- Det skal komme et flott grøntdrag helt fra Blindern t-banestasjon til Domus Atletica, med gjenåpnet bekk og turvei.

- Det kommer til å være et nytt flott universitetskampus og et rekreasjonsområde for lokalbefolkningen, sier Sylte.

Les mer om Gaustadbekkdalen på Statsbyggs nettside.

I 1952 bestemte Stortinget bestemte at Gaustadbekkdalen på Blindern skulle bli et senter for norsk forskning, men øvre del av dalen ligger fremdeles brakk.

Miljøskisse av Gaustadbekkdalen

Illustrasjon basert på en volumstudie av et mulig universitetsanlegg. Det vil bli utlyst en internasjonal arkitektkonkurranse for bebyggelsen i etterkant av en vedtatt reguleringsplan.

Foto: Illustrasjon: Asplan Viak

Si din mening

I dag legger Oslo kommune fram Statsbyggs forslag til reguleringsplan for området, som ligger nord-vest for Universitetet opp til Ring 3.

- Planen legges nå ut for offentlig ettersyn, så alle som ønsker det kan komme med tilbakemeldinger til Oslo kommune, sier Sylte.

Se hele forslaget til reguleringsplan, og si hva du mener på Oslo kommunes nettsider:

Plan- og bygningsetatens kunngjøringer

Bekken opp i dagen

Gaustadbekkdalen

De få bygningene som er øverst i Gaustadbekkdalen skal rives for å gi plass til universitetsområdet.

Foto: Anne Linn Ensby/NRK

Selv om dalen har fått navn etter en bekk, er det over femti år siden sist Gaustadbekken gikk over bakken. Nå skal den opp i lyset.

I dag går bekken i rør under bakken, og å hente den opp til overflaten er en del av Oslo kommunes plan for å gjenskape Oslos blågrønne struktur.

Trangt på Blindern

Når de nye bygningene er på plass, skal de huse forskningsmiljøer og fakulteter som lever trangt på Blindern i dag.

- Det er kjemi og farmasi, og en større forskningsbasert del som universitetet kaller Life Science som planlegges i området, sier Sylte.

Sør i dalen ligger allerede Forskningsparken, Sintef og byggeprosjektet for nytt informatikkbygg (IFI2) er godt i gang.

Gående prioriteres

Fra Ring 3 skal det bygges en ny adkomstvei, så de som kjører til Blindern slipper unna den lange omveien som fører til universitetet i dag.

Men det er de myke trafikantene som skal prioriteres i området:

- I dag er det veldig kaotisk og vanskelig å komme fram, så vi har lagt stor vekt på at det skal bli tryggere for gående og syklister, sier Britt Sylte.

Turvei allerede i 2010

Den nederste delen av turområdet, fra Forskningsparken T-banestasjon til Blindern T-banestasjon, skal etter planen stå klar allerede i 2010.

Når det gjelder utbygningen og turområdet i øverste del av dalen, er det foreløping ingen tidsramme for prosjektet.

Statsbygg forventer at reguleringsplanen vil bli vedtatt i løpet av året. Deretter skal en arkitektkonkurranse bestemme hvordan de nye universitetsbygningene skal se ut.

Se: Illustrasjonsplan for Gaustadbekkdalen i fullformat

Gaustadbekkdalen
Foto: Illustrasjon: Statsbygg