Nytt renseanlegg i Oslo fjerner klimagasser

Det kan bli slutt på utslipp av klimagasser fra avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo. Det er første gang i verden at man skal fange CO₂ fra et søppelforbrenningsanlegg.

Avfallsanlegget på Klemetsrud slipper ut en femtedel av all CO2 i Oslo - men det kan det nå bli slutt på. CO2-fangstanlegget som åpnet i dag fjerner 90 prosent av klimagassen

Ordfører Marianne Borge, miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og næringsbyråd Geir Lippestad åpnet i dag anlegget. SE VIDEO.

CO₂ i atmosfæren
415 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

Avfallsanlegget på Klemetsrud slipper ut en femtedel av all CO₂ i Oslo, men nå kan det nye testanlegget fjerne 90 prosent av klimagassen fra røyken som blir filtrert.

Foreløpig renses kun en liten del av forbrenningsrøyken fra anlegget.

– Det er kjempeviktig å få på plass dette testanlegget som første skritt for å fullskala CO₂- rensing og lagring fra Klemetsrudanlegget, sier miljøbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Kan overføres til Europa

CO₂-fangstanlegget er foreløpig det første av sitt slag i verden.

Klemetsrud testanlegg

TESTER: Oscar Graff, leder for karbonfangst i Aker Solutions (til venstre) slår fast at anlegget er i gang. Til høyre driftssjef Espen Jørgensen ved Klemetsrudanlegget og Valborg Lundegård, direktør for engineering-divisjonen i Oslo kommune.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

Maskineriet trekker klimagassen karbondioksid ut av røyken og kan bety mye for å redde klimaet.

– Vi vet at Klemetsrudanlegget er et veldig viktig anlegg, et middels stort avfallsforbrenningsanlegg som kan overføres til veldig mange steder i Europa, sier Nguyen Berg.

Prosessen rundt håndteringen av røyken er vanskelig, det er mye forskjellig i det som brennes.

– Nå har jo anlegget på Klemetsrud mange renseprosesser før røykgassen slippes ut, men allikevel vil det være noen komponenter igjen. Vi skal nå teste ut på om dette kan ha påvirkning på vårt anlegg, Oscar Graff, leder for karbonfangst i Aker Solutions.

Haster med investeringer

Frederic Hauge

HASTER: Faglig leder i Bellona, Frederic Hauge, sier at det er nødvendig med nye investeringer allerede i løp av dette året om Norge skal oppnå sine klimaløfter.

Foto: Andreas Sundby / NRK

Faglig leder i Bellona, Frederic Hauge, mener at CO₂-fangst og lagring av avfallsforbrenning fra stål, sement, asfalt, raffinerier og kraftproduksjon må til for at Norge skal nå sine klimaløfter innen 2020.

– Både Oslos klimamålsettinger og Parisavtalen er helt umulig å få til hvis vi ikke tar i bruk CO₂-fangst og lagring, sier han.

Et fullskalaanlegg vil koste mye, og hvor i landet slikt skal bygges, er opp til regjeringen. Teknikken skal finjusteres frem til høsten.

Å bygge et fullskala-anlegg, tar deretter tre år. Derfor haster det med å begynne, sier Hauge.

– Dette blir gjort innen stor skala, dette kan vi gjøre og vi kan gjøre det innen 2020, men da må de ta en investeringsbeslutning i løpet av året, understreker han.