Nytt håp for skytehallen på Åsland

Skytterne øyner nytt håp om å få innfridd løftene om underjordisk skytehall i Oslo. Ifølge nye opplysninger blir kostnadssprekken for Åsland skytebane langt mindre enn antatt.

Åsland skytebane

162 ELLER 167 METER? Om skytterhuset på Åsland blir liggende 162 eller 167 meter over havet, påvirker prislappen dramatisk og kan bety være eller ikke være for hele prosjektet.

Foto: Hille Melbye arkitekter

Skytterfolket og opposisjonen i bystyret mener at byrådets begrunnelse for å ville skrinlegge skytebaneprosjektet dermed er borte.

– Nå ser vi adskillig lysere på det, sier Ola A. Sannes, leder i Oslo kommunale skytebaneutvalg og tidligere mangeårig leder i Nordstrand Skytterlag.

Ville skrote

Årene etter at Prinsdal skytebane ble tvangsstengt av Oslo kommune i 2007 har vært preget av opp- og nedturer for Nordstrand-skytterne.

Kalddusjen kom i november i fjor, da byrådet gikk inn for å skrote hele Åsland-prosjektet. Hovedbegrunnelsen var at det gigantiske tunnelprosjektet Follobanen, med anleggsområde nettopp på Åsland, ville gi skytehallen store ekstrakostnader.

Det meste av kostnadssprekken skyldtes ifølge kommunen at Jernbaneverket ville fylle opp terrenget rundt skytterhuset med fem meter.

Riggområdet for Follobanen, Åsland

DUMPES PÅ ÅSLAND: Jernbaneverket vil deponere steinen som bores ut fra Follobane-tunnelen lokalt på Åsland, men styrer unna skytebanen.

Foto: Follobaneprosjektet, Jernbaneverket

Ola Sannes, leder i Nordstrand skytterlag

SKYTEHALL I SIKTE: Ola A. Sannes forventer at pengene til Åsland skytehall blir lagt inn igjen, enten i revidert eller i 2017-budsjettet.

Foto: NRK

Nå sier Jernbaneverket at de ikke vil heve terrenget likevel. Dermed er det skapt en helt ny situasjon, ifølge Ola Sannes.

– Argumentet for å fjerne Åsland fra budsjettet for 2016 var jo kostnadsøkningen estimert til 40 millioner kroner knyttet til oppfyllingen av masse. Nå blir det ikke noe oppfylling av masse, sier han.

Tar regninga

Endringen av planene ble først omtalt i et brev samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sendte Stortinget etter at partifellen Mazyar Keshvari ba om en redegjørelse for mulige konflikter mellom Follobanen og skytebanen.

Et av premissene ... er at terrenget tilpasses slik at planlagt skytebane er i samsvar med reguleringsplanen for Åsland skytebane i fjell og at oppfyllingen ikke påvirker inngangspartiet for skytebanen.

Ketil Solvik-Olsen

Solvik-Olsen lover også at Jernbaneverket tar regninga for eventuelle ulemper skytebaneprosjektet blir påført, men skriver at merkostnadene blir langt lavere enn 39 millioner kroner.

Med de siste tilpasningene ... er Follobaneprosjektets vurdering at ulempen er i størrelsesorden 0-10 pst. av nevnte nivå.

Ketil Solvik-Olsen

Jernbaneverket bekrefter overfor NRK at de har forlatt planen om å fylle opp terrenget med fem meter.

Tommy Skjervold

VIL HA SKYTEHALL NÅ: Åsland skytehall er det høyest prioriterte prosjektet til Oslo Idrettskrets, konstaterer Tommy Skjervold (Frp).

Foto: Olav Juven / NRK

– Begrunnelsen borte

– Da faller hele begrunnelsen for skrinlegging bort, sier bystyrerepresentant Tommy Skjervold (Frp).

– Vi ser nå at ikke blir noen terrengheving. Det blir ingen økte kostnader. Da må bystyret vedta å gjennomføre Åsland skytebane så raskt det lar seg gjøre, sier Skjervold og varsler at Frp vil legge inn penger i revidert Oslo-budsjett.

Kunstgress og Jordal

Selv om bystyret før jul avviste endelig skrinlegging, inndro flertallet de fleste av de 96,5 Åsland-millionene som tidligere var bevilget. De gikk i stedet til kunstgressbaner.

I forslaget til revidert budsjett beslaglegger byrådet resten til fordel for nye Jordal Amfi.

Rina Mariann Hansen

SKRINLEGGER IKKE NÅ: Rina Mariann Hansen (Ap) vil bruke Åsland-pengene på andre ting i 2016 og eventuelt komme tilbake til saken senere.

Kultur- og idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) avviser at dette er nok et forslag om endelig skrinlegging av Åsland.

– Nei, det vi gjør er å bruke de tilgjengelige idrettsmidlene til prosjekter som kan realiseres i år. Jeg har ikke lyst til å ha en masse penger stående på en sparekonto som kan brukes til å realisere idrettsanlegg for barn og unge.

Hansen sier at hun vil gå igjennom de nye opplysningene og eventuelt komme tilbake til saken i senere årsbudsjetter.