Hopp til innhold

Nytt bompengeforslag: 27 600 kroner i året

Det er summen Akershus-boere kan bli nødt til å punge ut hvis de kjører dieselbil til og fra jobb i Oslo i rushtiden.

Bomringen på Majorstua

BOMSJOKK: Dagens priser i bomringen er som småpenger å regne sammenlignet med det siste forslaget i Oslopakke 3-forhandlingene.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Horribelt. Dette har ingenting med det grønne skiftet å gjøre. Det er å rane folk, sier en bilist ved dieselpumpa på Esso-stasjonen i Nittedal.

Fredrik Gjørven

VELDIG DYRT: Velg gulrot i stedet for pisken, oppfordrer Fredrik Gjørven.

Foto: Olav Juven / NRK

– Veldig høyt. Jeg skjønner at noe må gjøres, men de bør finne en gulrot i stedet for pisken og finne en alternativ løsning som er bedre, sier en annen jobbpendler.

– For oss som jobber i Oslo og bor utenfor Oslo blir det veldig mye penger, og vi har ikke så gode alternativer, i hvert fall ikke herfra, sier en tredje.

Flere trekker fram at tidkrevende jobbreiser med mange bytter og få avganger på buss og tog vanskelig lar seg kombinere med en hektisk hverdag med henting og levering av barn.

120 kroner fra Akershus

NRK har fått tilgang til den seneste skissen til bompengeinnkreving som ligger på bordet i Oslopakke 3-forhandlingene:

80 kroner i bomringen pluss 40 kroner i nye passeringspunkter på bygrensen på alle innfartsveier, altså 120 kroner til sammen, er forslaget for dieselbiler i rushtiden.

Jobber du 230 dager i året, må du ut med 27 600 kroner. I dagens bomring er prisen 6 624 kroner i året inkludert brikkerabatt. For bilister vestfra kommer Bærums-snittet i tillegg.

Det blir ikke stort billigere å kjøre bensinbil. For dem er prisen i rushtiden satt til 70 kroner i dagens bommer og 35 kroner på grensen mellom Oslo og Akershus.

– Langt over smertegrensen

Anette Solli

OVER SMERTEGRENSEN: Folk vil ikke akseptere så høye bomtakster, sier fylkesordfører Anette Solli (H).

Foto: Olav Juven / NRK

Forslaget er en illustrasjon av hvor høye bompengeinntektene må være for at Oslopakke 3 skal være i nærheten av innfri alle vei- og kollektivønskene i de to fylkene. Ingenting er besluttet.

– Det blir for dyrt. Det er vanskelig for folk å akseptere et sånt nivå, sier hovedforhandler for Akershus, fylkesordfører Anette Solli (H).

– Det vil aldri bli billig å passere bomringen, og vi skal opp i pris. Men det er grenser for hvor langt vi kan gå.

Er de foreslåtte takstene over smertegrensen?

– Langt over smertegrensen. Vi må i stedet gå gjennom prosjektlista og bestemme oss for prioriteringer, sier Anette Solli.

Vil ikke si om grensen er nådd

Lan Marie Nguyen Berg

KOLLEKTIV, IKKE VEI: Lan Marie Nguyen Berg vil bruke pengene bilistene betaler på kollektivtrafikk.

Foto: CF-Wesenberg

– Det eksakte nivået kan jeg ikke uttale meg om ettersom vi forhandler nå, sier Oslos hovedforhandler, miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

– Det finnes en grense for bompengeinnkreving. Men høye takster er nødvendige for å redusere trafikken og sikre nødvendige kollektivinvesteringer. Bilen tar plass og forurenser.

Hun vil ikke si om de foreslåtte takstene er over smertegrensen, men gjør det klart at bompengene som kreves inn må gå til å finansiere kollektivprosjektene og ikke bygge veier.