Hopp til innhold

Nytt familievold-prosjekt har hjulpet rundt 200 familier

Et unikt samarbeid mot familievold har pågått i ett år på Stovner politistasjon i Oslo. Helsevesenet, barnevern og andre instanser jobber tettere med politiet enn tidligere, og hjelper mange som føler de ikke blir hørt andre steder.

Anonym kvinne har vært utsatt for vold

Denne kvinnen ble en del av Prosjekt November da politiet anmeldte hennes voksne sønn for vold. Gjennom prosjektet har Stovner-politiet etterforsket rundt to hundre familievoldsaker i bydelene Grorud, Alna, Bjerke og Stovner i løpet av 2016.

Foto: Thomas Marthinsen / NRK

En av dem som har fått hjelp i prosjekt November, en Oslokvinne, er en av mange som føler at møtet med politiet er et helt annet nå, enn det var første gang hun kom i kontakt med hjelpeapparatet.

– Volden startet da jeg var gravid. Han ble fraværende og avvisende, og det begynte typisk med psykisk vold, forteller kvinnen.

For tre år siden anmeldte hun partneren sin for vold. Saken ble til slutt ikke straffeforfulgt.

I fjor vår kom hun igjen i kontakt politiet, da politiet anmeldte sønnen for vold mot kvinnen.

– For tre år siden var det et kaldt møte med politiet. Jeg ble kastet inn i et avhør på et par timer, og det var ikke noe vennlig. Med prosjekt November er det en helt annen verden, sier kvinnen.

Helhetlig tilbud

Hanne Finanger

Prosjektleder Hanne Finanger håper prosjekt November blir utvidet til hele landet.

Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Det unike samarbeidet mot familievold har pågått i ett år på Stovner politistasjon i Oslo. Når noen oppsøker prosjektet blir de alltid møtt av både politi og helsefaglig personell.

– De får tilbud om samtale eller om hjelp til kartlegging av hele sin livssituasjon, for å se på hvilke tiltak som er nødvendige for at de skal få et bedre liv, sier prosjektleder Hanne Finanger.

I prosjektet samarbeider psykologer, sosionomer, barnevern og politi tett for å håndtere alle sider av en familievoldssak.

– Vi skreddersyr tiltak for de voldsutsatte, og trekker alle trådene sammen med hjelpeapparat og tiltak som også ligger utenfor politiet. Det gjør vi for å redusere belastningen for dem som opplever dette, sier Finanger.

8000 tilfeller med familievold

Gjennom prosjektet har Stovner-politiet etterforsket rundt to hundre familievoldssaker i bydelene Grorud, Alna, Bjerke og Stovner i løpet av 2016.

– Vi har i stor grad hatt fokus på kvalitet i oppfølgingen rundt de som er utsatt. Vi prøver å ha fokus på hele mennesket og hele familien. Dermed følger vi også opp pårørende og til en viss grad utøver, sier prosjektlederen.

Ifølge politiet blir 8000 tilfeller av familievold anmeldt i Norge hvert år, rundt 1000 av dem i Oslo. Men mørketallene er store.

– Man regner med at det er rundt 150 000 familier som er berørt av problematikken, men som vi aldri får vite noe om. Det er høye tall og vi ønsker at mange flere skal få hjelp, sier Finanger.

Hun håper nå at det treårige pilotprosjektet skal bli et nasjonalt tilbud slik at flere som er utsatt for vold i nære relasjoner, uansett hvor de bor, skal kunne få et bedre og tettere oppfølgingsløp.

Prøveprosjektet ble opprettet i forbindelse med Regjeringens «Handlingsplan mot Vold i nære relasjoner» 2014–2017.