Hopp til innhold

Misforståelse forsinker politiets beredskapssenter

Byggingen av politiets beredskapssenter blir forsinket på grunn av en misforståelse om forskjellen på brutto- og nettokvadratmeter, ifølge Statsbygg.

Alnabru

Regjeringen har øremerket denne tomten på Alnabru til etablering av beredskapssenter for politihelikopter, beredskapstroppen og hundepatruljen.

Foto: Andreas Sundby / NRK

Et senter for beredskapsstyrkene har allerede vært planlagt i over ti år. Målet er å samle beredskapstroppen, helikoptertjenesten og hundetjenesten med bombegruppa for å gjøre troppen både sterkere og raskere.

Rett før jul varslet regjeringen at beredskapssenteret må utsettes på ny. Årsaken var at Politidirektoratets forslag til byggeprogram innebar en nær dobling av senterets areal.

Men ifølge Politiforum skyldes forsinkelsen en misforståelse.

Statsbygg fikk i oppgave å utrede tomtealternativer for 18.600 bruttokvadratmeter. Alnabru ble anbefalt, men forslaget innebar et beredskapssenter på 18.600 nettokvadratmeter, tilsvarende godt over 30.000 bruttokvadratmeter.

– Det betyr med andre ord ikke at beredskapssenteret har est ut, men her er det noen som ikke har skjønt forskjellen på brutto og netto, sier Hagbarth Vogt-Lorentzen i Statsbygg.

Han mener at det må være politiet i Oslo, Rom Eiendom og Jernbaneverket som står for misforståelsen.

– Når Statsbygg skulle vurdere alternative tomter for beredskapssenteret så stilte Statsbygg spørsmålet om dette var bruttokvadratmeter eller nettokvadratmeter. Og fikk da til svar at det var bruttokvadratmeter, sier Vogt-Lorentzen til NRK.

Dette kjenner ikke politiet i Oslo seg igjen i.

– Vi har aldri operert med noe annet enn nettokvadratmeter, skriver pressesjef Unni Grøndal i en sms til NRK.

– Hvor misforståelsen ligger vet ikke vi.

Heller ikke Jernbaneverket mener de er opphavet til misforståelsen. De sier de aldri har vært involvert i beregningene av bygget, bare hvor stor tomten må være.

Rom Eiendom sier de ikke kjenner til spørsmålet fra Statsbygg, og viser til at det er politiet som er bestiller av beredskapssenteret.

– Dette er en diskusjon mellom Statsbygg og politiet, sier direktør for stategi og samfunnskontakt i Rom Eiendom Signe Horn.

Hun forteller at regjeringen på et tidligere tidspunkt bad dem om å gjøre et overslag over hvor stort tomteareal som var nødvending, men ikke arealet til bygningsmassen.

– Jeg er overrasket over at Statsbygg skyter på oss.

Oppdaget for et år siden

Misforståelsen ble oppdaget for et år siden, og et nytt skisseprosjekt er nå satt i gang for å se om tomta på Alnabru fortsatt er egnet til beredskapssenter, noe Statsbygg har tro på. Skissen er ventet å være ferdig i oktober.

Etter 22. juli 2011 varslet den daværende regjeringen at et nytt beredskapssenter kunne stå klart innen 2018.

– Totalt sett, hvis ting går på skinner, snakker vi ferdigstillelse i 2019, tror Vogt-Lorentzen.

Samtidig som skisseprosjektet for Alnabru-tomta pågår, har også justisministeren varslet utredning av alternative tomter. Dette i tilfelle Alnabru vurderes uegnet for et beredskapssenter på 34.000 bruttokvadratmeter.

Den nedlagte militærleiren Lahaugmoen ved Gjelleråsen i Skedsmo ble i høst lansert som nytt beredskapssenter for politiet.