Nye beredskapssenteret på Taraldrud
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Nytt beredskapssenter for politiet

Oppsummert

Beredskapssenter for politiet skal ligge på Taraldrud i Akershus. Det skal tas i bruk i løpet av 2020, og inneholde innendørs og utendørs skytebane, flere kontorer, helikopterhangar og kunstig landsby kalt SIBO-landsby.

  • 400 nye, faste politistillinger

    Regjeringen setter av 500 millioner kroner i statsbudsjettet for neste år slik at de 400 stillingene som ble midlertidig opprettet på grunn av koronakrisen, kan bli faste. 26 millioner settes av til øvelser ved politiets nasjonale beredskapssenter.

  • Første spadetak beredskapssenteret

    Justisminister Sylvi Listhaug har tatt første spadetak på politiets nye beredskapssenter på Taraldrud i Ski. Senteret skal tas i bruk i 2020. Etableringen av beredskapssenteret var et av rådene fra Gjørv-kommisjonen etter terroren 22. juli 2011.

Magnus Takvam kommenterer Tor Saglies uttalelser om beredskaps- senteret
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsenholder pressekonferanse om beredskapssenteret på Taraldrud
Politiets beredskapssenter skal ligge på Taraldrud i Ski. Det bekrefter justisminister Anders Anundsen (Frp) overfor NRK nå. Dermed blir det ikke den tidligere søppelfyllingen Grønmo i Oslo som skal huse det nye nasjonale senteret.