Nytt atomsenter i Halden skal sikre farlig avfall

HALDEN (NRK): Den nye etaten skal ha ansvaret for opprydding av 17 tonn nasjonalt atomavfall. – På høy tid at dette kommer på plass, mener Bellona.

Atomreaktoren i Halden

Atomreaktoren i Halden er et en av de eldste reaktorene i verden.

Foto: Thomas Andersen / NTB scanpix

– Jeg er glad for at vi nå har funnet en vertskapskommune som skal ha ansvar for oppryddingen av den nukleære virksomheten i Norge, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen varslet i statsbudsjettet for 2018 at det skulle opprettes et nytt organ for trygg håndtering av nasjonalt atomavfall og atomanlegg.

Thor Edquist og Monica Mæland

Næringsminister Monica Mæland (H) ga tirsdag formiddag beskjed til Halden-ordfører Thor Edquist om at den nye etaten legges til grensebyen.

Foto: Lars Håkon Pedersen/NRK

Nå har det blitt bestemt at denne etaten skal ligge i Halden i Østfold.

– Dette betyr at flere statlige arbeidsplasser legges til Halden. De har allerede det største kompetansemiljøet i Norge og den største reaktoren, og er derfor veldig godt egnet til å ta jobben, sier Mæland.

Forvaltningsorganet har fått navnet «Norsk nukleær dekommisjonering – statlig etat for avvikling av nasjonale atomanlegg og håndtering av atomavfall».

Bellona: – Viktig å få på plass

Det er den internasjonale forskningsstiftelsen Institutt for energiteknikk (Ife) som driver atomreaktorene i Halden og på Kjeller i Akershus.

De to reaktorene er blant de eldste i verden og det er lagret totalt 17 tonn brukt atombrensel i anleggene.

I en pressemelding skriver Nærings- og fiskeridepartementet at den største utfordringen i oppryddingsarbeidet er disse 17 tonnene, som kan utgjøre en alvorlig fare for mennesker og miljø om det ikke oppbevares på en forsvarlig måte.

– Etableringen av denne etaten er viktig for å få fortgang i prosessen med å sikre de dårlige lagrene vi har for brukt atombrensel i Norge. I tillegg er det viktig å få på plass en ordentlig demontering av reaktorene i Halden og på Kjeller. Det er på høy tid at dette arbeidet starter, sier daglig leder Nils Bøhmer i Bellona til NRK.

Det er foreløpig ikke besluttet når arbeidet med å stenge reaktorene skal skje.

– Riktig plassering

Nils Bøhmer (Bellona)

Nils Bøhmer i Bellona er glad for at man får på plass en ny etat som får ansvar for opprydding av atomavfall.

Foto: NRK

Den nye etaten skal bygges opp gradvis, og Mæland sier det er for tidlig å antyde hvor mange ansatte etaten vil få.

Bøhmer i Bellona mener det er riktig og naturlig å plassere den nye etaten i Halden.

– Ved Haldenreaktoren er det mye kompetanse som er viktig for både for sikring av avfallet og for demonteringen av reaktoren. Det er viktig at denne kompetansen blir tatt vare på, sier han.

Opprettelsen av etaten forutsetter at statsbudsjettet for 2018 vedtas i Stortinget.