Nytt Aker sykehus kan bli fem år forsinket

De nye Oslo-sykehusene på Aker og Gaustad skulle bygges samtidig. Nå har Oslo universitetssykehus fått kalde føtter og vurderer å utsette Aker i fem år.

Aker sykehus

FORSINKET? Byggestart for nye Aker sykehus kan bli utsatt fra 2021 til 2026.

Foto: Vegar Erstad / NRK

Det går fram av administrerende direktør Bjørn Eriksteins innstilling til styret i Oslo universitetssykehus (OUS), som er innkalt til ekstraordinært styremøte førstkommende onsdag.

Eneste sak på dagsorden er risikovurderinger knyttet til kostnader og pasientbehandling under utbyggingen av de nye sykehusene på Aker og Gaustad.

Planen har vært å bygge ut de to sykehusene etappevis med byggestart begge steder i 2021. Ullevål sykehus skal gradvis avvikles og til slutt legges helt ned.

Frykter for Ullevål

Nå har OUS begynt å tvile på om det er mulig å bygge to store sykehus parallelt og samtidig ha forsvarlig drift på Ullevål.

Bjørn Erikstein, administrerende direktør ved OUS

STØRST RISIKO: Det er større risiko å bygge Aker før Gaustad enn omvendt, konstaterer OUS-sjef Bjørn Erikstein.

Foto: Helge Tvedten / NRK

– Beregningene viser at det blir kostbart å drifte den foreslåtte gjenværende aktiviteten på Ullevål etter etappe 1, spesielt det som er knyttet til inneliggende aktivitet og øyeblikkelig hjelp hos kvinner og barn, skriver Bjørn Erikstein i innstillingen.

OUS har vurdert å utsette enten Gaustad eller Aker i fem år. Erikstein konstaterer at det å vente med Aker er å foretrekke.

– Provoserende

Stortingsrepresentant og mangeårig Aker-forkjemper Jan Bøhler (Ap) blir provosert og overrasket over at OUS kommer med dette nå.

Jan Bøhler

ILLEVARSLENDE: Jan Bøhler (Ap) er provosert over at OUS vurderer Aker-forsinkelse.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Dette er noe de har utredet og konsekvensvurdert i mange år, så dette med risiko og kostnader burde de hatt oversikt over for lenge siden. Saken har også vært oppe på Stortinget flere ganger, så man kan ikke begynne å endre på avgjørelser om dette nå, sier Bøhler.

– De lovet at nye Aker sykehus skulle bygges så fort som mulig. Og utsette det fem år er veldig feil. Vi har stor mangel på lokalsykehuskapasitet i Oslo-området, så dette er illevarslende, avslutter Bøhler.

Gaustad først

At det er bedre å utsette Aker enn Gaustad begrunner Erikstein på denne måten:

– Dersom man i stedet bygger på Gaustad først og venter med første etappe på Aker, oppstår det også betydelige (andre) risikoer både i forhold til pasientbehandling, arbeidsmiljø og driftsøkonomi, og dermed for helseforetakets bærekraft til videre investeringer.

– Samlet vurdering er imidlertid at risikoene ved å bygge på Aker først er større enn å bygge på Gaustad først, dersom det blir faseforskyvning mellom prosjektene, skriver direktøren.

Erikstein ber om at vurderingene sendes Helse Sør-Øst slik at de kan tas hensyn til i det videre arbeidet.

NRK har ikke lykkes med å få en kommentar fra Erikstein i kveld.

Seier i 2016

De som i sin tid kjempet en innbitt kamp mot nedlegging av Aker sykehus og som siden har jobbet iherdig for å få bygd et nytt sykehus i Groruddalen, kunne slippe jubelen løs i juni 2016.

Da vedtok OUS-styret den fremtidige sykehusstrukturen i Oslo. Det omstridte gigantsykehuset på Gaustad - Campus Oslo - ble skrinlagt for godt. I stedet gikk man for en delt løsning. Planene ble velsignet av Helse Sør-Øst og helseminister Bent Høie (H):

  • Et samlet og komplett regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad/Rikshospitalet.
  • Et stort lokalsykehus på Aker.
  • Et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.

Målet har vært å få både Aker og Gaustad inn på statsbudsjettet i 2020 med utbygging i perioden 2021–2027.

Løfte fra Høie

Så sent som 25. april i år lovte helseminister Bent Høie (H) å bygge de to sykehusene samtidig. Det skjedde etter at Bjørnar Moxnes (R) uttrykte bekymring for at Aker kunne bli utsatt i Stortingets spørretime.

– Planene er veldig tydelige på at utviklingen av det nye akuttsykehuset på Aker skal skje parallelt med utviklingen på Gaustad, sa Høie.