Hopp til innhold

Nynorskdebatten raser

Lederen av Unge Høyre mener det er absurd at elevene må være med i «Norgesmesterskap i å slå opp ord».

Nynorsk

Illustrasjonsbilde.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Bystyreflertallet sier nei til nye forsøk med valgfritt skriftlig sidemål. Bystyremedlem og Leder av Unge Høyre, Øystein Sundelin, er opprørt over at elevene må fortsette med tvungen nynorskopplæring.

- Det virker absurd at man skal sitte i det jeg kaller Norgesmesterskap i å slå opp ord på eksamen, og attpåtil i et språk man sjelden vil få brukt senere. Elevene har mer behov for å lære seg ett hovedmål, ett fremmedspråk, og forhåpnetligvis også et annet fremmedspråk i skolen, sier Sundelin til NRK Østlandssendingen.

- Det vil oppstå intoleranse

Leder i Målungdommen, Jens Kihl, synes forslaget om å fjerne sidemål fra Oslo-undervisningen er latterlig.

- Oslo er jo hovedstaden for hele Norge, og jeg synes det er latterlig hvis det skal være slik at Oslo-elevene ikke skal lære begge de to offisielle språkene våre, sier han.

Kihl forteller til NRK Østlandssendingen at han tror det vil oppstå intoleranse dersom nynorsken fjernes fra timeplanene i hovedstaden.

- Hvis vi skal ha et velfungerende språkdemokrati bør alle kunne begge språk. I dag er det slik at alle nynorskbrukere behersker bokmål, mens alt for få bokmålsbrukere behersker nynorsk. Det fører til intoleranse og veldig mye fordommer, mener han.

- Nynorsktiden er forbi

Øystein Sundelin synes elevene bør få innblikk i nynorskkulturen, men er tror det er til elevenes beste å slippe puggingen.

- Det er helt merkelig at vi  i 2008 skal sitte og pugge nynorske verb og nynorsk gramatikk. Det er viktig at elevene får med seg den delen av språkarven som går på nynorsk - all den nynorske litteraturen som er skrevet, dialektlæren og kulturforståelse. Men det å sitte og pugge den gramatikken - den tiden er er nødt til å være forbi til elevenes eget beste og for deres valgfrihet, avslutter han.

Et flertall bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti gikk i sin tid inn for nynorskfritaket. Ni videregående skoler deltok fra 2004 i et forsøk med valgfritt sidemål, men forsøket ble avsluttet foran inneværende skoleår.  

Les mer: Oslo-elever må lære nynorsk