Hopp til innhold

Nygård:– Fortsatt usikkerhet om Follobanen

– Sånn jeg vurderer det ut fra det møtet vi har hatt i dag, er det det fortsatt en viss risiko knyttet til åpningsdatoen.

Det sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård etter dagens møte med styret i Bane Nor.

Etter planen skal testkjøring begynne denne uken og passasjertrafikken begynne 12. februar.

Dette er altså ikke Nygård overbevist om at vil skje.

Han vil ikke svare på om han tror det blir åpning den dagen eller ikke:

– Det vil jeg ikke spekulere på. Når det er risiko knyttet til en dato, så er det risiko knyttet til en dato. Det betyr at jeg heller ikke blir veldig overrasket om det blir en endring.

– Har du full tillit til ledelsen i Bane Nor?

– Jeg har i dette møtet uttrykt bekymring for en god del elementer. Jeg mener at i videre dialog med styret er det naturlig at man ser på strukturer, kompetanse og hvordan selskapet er organisert. Det forventer jeg at vi har en dialog med styret om fremover.

Nygård. er også kritisk til Bane Nors opptreden og håndtering innen en rekke temaer:

– Jeg har stilt spørsmål ved Bane Nors evne til risikovurdering, prosjektstyring, sikkerhetskultur i selskapet, Bane Nors kommunikasjon med offentligheten og dialogen med passasjerene.

Styreleder Cato Hellesjø i Bane Nor sier det var en «viktig og god samtale» med statsråden.

– Vi opplever situasjonen som særdeles alvorlig og viktig. Både for å få åpnet Follobanen og utviklingen av jernbanen som sådan.

Hellesjø sier at Bane Nor «jobber intenst for at banen skal åpnes»:

– Det er fortsatt sånn at vi jobber med 12. februar som åpningsdato. Men før det skal vi ferdigstille det som skjer på Follobanen, vi skal sette på strøm og vi skal testkjøre tog. Når vi er ferdig med det skal vi legge til rette for god en ruteplan sammen med Jernbanedirektoratet og Vy. Så det er flere ting som gjenstår.

Cato Hellesjø i Bane Nor og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
Foto: Heiko Junge / NTB