Nye tiltak ventet i dag

Kommunene i området som ikke allerede har innført nye tiltak, kan søndag vente seg strengere koronatiltak. Det kan bli begrensninger i antall kontakter, skjenkestopp, stenging av underholdningstilbud og strengere krav ang når en skal bruke munnbind.