Ny Majorstua stasjon kan koste flere milliarder

Ruter er i tvil om hvor mye Majorstua stasjon skal bygges ut når stasjonen blir endestasjon til Fornebubanen.

T-bane på Majorstua stasjon

Kan nye Majorstua stasjon komme inn under Fornebubane-prosjektet slik at staten betaler halvparten? Det er spørsmålet for Ruter.

Foto: Olav Juven / NRK

Skal det bygges en ny underjordisk stasjon i to etasjer til tre milliarder kroner eller en langt enklere løsning til 300 millioner kroner? Det funderer Ruter på nå.

Noe må uansett gjøres på Majorstua når stasjonen blir utgangspunkt for Fornebubanen, der byggestart er planlagt i 2017 eller 2018.

Løsningen til 300 millioner kroner er å koble Fornebubanen til dagens spor rett vest for Majorstua og gi stasjonen en enkel oppgradering. Men da må stasjonen bygges om på nytt med underjordisk stasjon hvis Majorstua også skal knyttes til en ny sentrumstunnel en gang i framtida.

Hanne Bertnes Norli

Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør i Ruter.

Foto: Martin Parker / NRK

– Det er grunnen til at vi går videre med en løsning som forutsetter en ny sentrumstunnel fra Majorstuen, og en som ikke forutsetter det, sier Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør i Ruter.

– Sparer mye tid på dyrere løsning

Noe som gjør avgjørelsen ekstra vanskelig, er at det ikke er sikkert at den nye T-banetunnelen gjennom sentrum skal gå via Majorstua. Et klarere svar på hvor tunnelen skal gå får vi før sommeren 2015, i den store utredningen av det såkalte Oslo-navet.

Ruter har lenge gått inn for en ny sentrumstunnel mellom Majorstua og Tøyen via Bislett, Stortinget og Olaf Ryes plass.

– Ut fra hypotesen om at vi tror sentrumstunnel fra Majorstuen er et veldig godt prosjekt, er jo fordelen at da sparer vi veldig mye tid og sannsynligvis også kostnader for det endelige prosjektet, sier Hanne Bertnes Norli.

– Men hvis man ikke bygger en ny sentrumstunnel via Majorstua, vil da en slik stor stasjonsutbygging være unødvendig?

– Vi vil jo ikke foreslå at man bygger en stasjon som er forberedt for en ny sentrumstunnel dersom det ikke skulle komme en ny sentrumstunnel, så da vil man jo ha en annen løsning. Det vi ser litt på er muligheten for at det kan være en relativt lang periode før sentrumstunnelen blir bygget. Da må vi uansett se på en midlertidig løsning når Forebubanen skal kobles på Majorstuen, sier Hanne Bertnes Norli.

Artikkelen fortsetter under bildet

Illustrasjon av hvordan Ruter ønsker seg t-banestasjonen på Bislett.

Slik tenker Ruter seg T-banestasjonen på Bislett.

Foto: Ruter/Placebo Effects AS

Kanskje staten kan betale

Den største utfordringen ved en stasjon i to etasjer under bakken er, ifølge et Ruter-notat fra tidligere i år, den høye byggekostnaden.

I samme notat antydes det at hvis Majorstua stasjon kommer med i Fornebubane-prosjektet, kan man få staten til å betale halvparten fordi staten har lovet å dekke 50 prosent av selve banen.

Hanne Bertnes Norli vil ikke vurdere realismen i at staten betaler halve stasjonen.

– Dette er noe som våre politiske eiere må svare på. Men det er klart at bygger vi en permanent løsning med ny stasjon, har vi også muligheter til å utvikle eiendommene på toppen. Sånn sett blir det jo et bedre prosjekt for byen på mange måter.

Samferdselsdepartementet vil ikke svare på om det er aktuelt å betale halve Majorstua stasjon fordi de foreløpig ikke kommenterer slike detaljer.

Ruters kollektivsatsing

Slik tenker Ruter seg T-banestasjonen på Olaf Ryes plass.

Foto: Ruter / Placebo Effects AS