Er du klar for å droppe privatbilen?

I Helsinki kan du bruke samme app til å reise med buss, bane, sykkel og leiebil. En lignende løsning vurderes for Oslo og Viken. Målet er færre privatbiler.

Bil i trafikken

Mange europeere svarer at de ønsker å kvitte seg med privatbilen, og ser etter alternative løsninger. Men vil nordmenn flest være med på det?

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Mobilitet er stikkordet for nye løsninger som ser på bilen som bare ett av flere framkomstmidler man abonnerer på, enten det er jobbreise eller på privaten.

I Oslo-regionen skal kollektivselskapet Ruter utrede en bedre prismodell for kollektivtrafikken på hele Østlandet, og har mer enn buss, bane og ferge i tankene.

Buss på Bragernes torg

En buss på Bragernes torg i Drammen. Denne og andre transporttilbud skal være del av det nye kollektivsystemet som etter planen skal innføres i Oslo og Viken.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Hensikten er å gjøre det enklere å kombinere transportmidler, og redusere bilbruken på sikt.

En effekt av dette kan være at flere finner ut at man ikke trenger egen privatbil.

Et mer sømløst kollektivsystem har blitt pekt på som en av de store fordelene med å etablere fylket Viken.

Ser til Helsinki

I den finske hovedstaden innførte de i 2016 en reiseapp som gir kundene ulike nivåer når det gjelder antall turer man trenger i en tidsperiode.

Trikk i Helsinki

I Helsinki er det mulig å kjøpe reiser med trikken og kombinere dette med å leie bil eller bysykkel.

Foto: Jussi Rosendahl / Reuters

Her kan man bestille reise med tog, buss, trikk, ferge, taxi, leiebil og bysykler i samme app på mobilen.

Tilbudet er lagt opp med tanke på at det nettopp er mobilitet som tilbys, ikke bare en reise med et transportmiddel fra A til Å.

For rundt 60 euro, eller 660 kroner, får man i en måned ubegrenset reising med buss, bane og ferge, bruke bysykler inntil 30 minutter om gangen, ta 4 korte taxiturer, rimelig pris på leiebil og tilgang til elsparkesykler til normal pris.

Sampo Hietanen leder selskapet Whim, og mener at det ikke er samsvar mellom antall biler som folk eier, og behovet som er der for å bruke bil.

Sampo Hietanen

Finske Sampo Hietanen er transportingeniør og tenkte at det ikke er rasjonelt at folk flest eier dyre biler som de bare bruker en times tid om dagen.

Foto: Anna Riikonen

– I Helsinki-regionen er det kanskje 600.000 biler, mens det reelle behovet for kjøring kan dekkes av bare 30.000 biler.

Det underbygger han med undersøkelser som viser at privatbiler bare brukes i snitt under 5 prosent av tiden, eller en times tid daglig.

Hietanen forteller NRK at de har gjort spørreundersøkelser i fem store byer i Europa som viser at 38 prosent av bileiere helst vil unngå å eie egen bil. Det tilsvarer 70 millioner biler.

Kommer i Oslo og Viken?

Kollektivselskapet Ruter leder arbeidet med en bedre kollektivløsning i Oslo og Viken. I oppdraget ligger også å se på den type mobilitetsløsninger som finnes i Helsinki, men også andre steder, som i Gøteborg.

VY - nytt felles navn for NSB og nettbuss

I dag er det Vy som kjører tog på de mest trafikkerte strekningene på Østlandet. Om et par år skal dette konkurranseutsettes, slik at det kan komme andre selskap på banen.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Marte Nes er leder for pris og brukerbetaling i Ruter. Hun synes modellen fra Helsinki er interessant.

Det er kjempespennende å kombinere de kollektivløsningene vi har i dag med andre typer mobilitet, som leiebil og bildeling og elsykkel og hva det måtte være. Målet vårt er å finne en prisløsning som kan samspille med andre mobilitetsløsninger.

Ruter skal jobbe fram mot slutten av 2021 med å finne et bedre billett- og prissystem for kollektivtrafikken på Østlandet.

NAF mener færre vil ha bil

Trafikantforeningen NAF har talt bilismens sak i Norge i snart hundre år. De ser at det er en trend mot at flere, særlig yngre mennesker, velger bort å ha bil.

Camilla Ryste er kommunikasjonssjef i NAF.

– I fremtiden vil det nok være færre, særlig blant yngre mennesker som bor sentralt i de største byene, som har behov for å eie egen bil. I Oslo ser vi allerede en slik utvikling, selv om det ikke er et veldig stort fenomen, sier hun.