Nye kutt i Amedias aviser i Østfold

– Moss Avis må regne med å miste halvannet årsverk til. Mer vet vi ikke, sier journalistenes hovedtillitsvalgte, Svein Thoresen.

Amedia Østfold illustrasjon
Foto: Amedia/Illustrasjon Rune Fredriksen / NRK

Investeringsselskapet ABG Sundal Collier jobber med å selge konsernet, som samtidig jobber med neste års budsjett. Thoresen mener det er naturlig å se de to prosessene i sammenheng.

– Det er om å gjøre å oppvise størst mulig overskudd i konsernet for å gjøre salget lettere, sier Thoresen.

Det avviser Amedias kommunikasjonsdirektør Stig Finslo.

– Vi ser på budsjettet for neste år, med basis i forventede inntekter og hvordan markedet ser ut. Dette er en helt normal budsjettprosess.

Budsjettet skal legges fram for Amedias styre i desember.

Moss Avis kan miste halvannet årsverk, kuttene kan ramme alle fylkets Amedia-aviser.

– Vi opplever kraftig frustrasjon på grunnplanet nå, sier de ansattes representant i konsernstyret, Eva Stenbro, til Klassekampen.

Bunnen ikke nådd enda

Men det har vært en lang rekke kutt de siste fem-seks årene. Hva er igjen av folk som kan ta sluttpakker?

Svein Thoresen

– Vi spør oss om det er mulig å unngå å si opp folk nå, etter flere tidligere runder med kutt, sier hovedtillitsvalgte Svein Thoresen i Moss Avis.

Foto: Privat

– Det spør jo vi om også. Det er en bransje i voldsom endring. Vi skal nok enda dypere før vi kan flyte godt, tror jeg.

– Derfor ønsker vi at eierne skal bidra med midler, så vi unngår å måtte kutte så kraftig som vi hele tiden må gjøre, sier Thoresen.

– De har nok en plan B

Thoresen tror ikke et salg er nært forestående, det kan være vanskelig å få solgt Amedia uten å dele konsernet opp.

– Alle ser hvilke krav til overskudd det er i denne bransjen. Så det er vel ganske åpenbart at det er vanskelig å selge hele konsernet som en enhet.

– Jeg tror ledelsen har tenkt gjennom hva de må gjøre hvis de ikke får solgt Amedia som et helhetlig konsern. Men som sagt, ikke noe informasjon om dette har nådd grunnplanet.

– Det ønsker vi ikke å si noe om, sier Finslo, annet enn at dette er en prosess som skal styrke aksjonærstrukturen og finne hva slags eierskap som tjener Amedia-konsernet best.

ABG Sundal Collier har så langt ikke svart på NRK Østfolds henvendelse.