Nye koronatiltak ved Oslo-sykehus

Ullevål, Rikshospitalet og Aker innfører nå egne koronatiltak.

Alle besøkende må skanne en QR-kode og besvare spørsmål før de går inn på sykehusene, skriver avisen Vårt Oslo.

– Når spørsmålene er besvart, får du beskjed om du kan gå inn eller ikke, opplyser medisinsk direktør Hilde Myhren ved OUS i en e-post til avisen.

I tillegg er det anbefalt at alle skal bruke munnbind.

OUS opplyser også at de øker antallet sengeplasser øremerket koronapasienter, ettersom de venter en økning i innleggelser fremover.