Hopp til innhold

Vil innføre egne soner der folk må betale for å kjøre miljøverstinger

Folk flest er ganske gode, men varetransport og tungtrafikken gjør at Oslo kommune fortsatt er langt unna målet om å gjøre alle kjøretøy miljøvennlig innen 2030. Nå vil klimaetaten ta nye grep.

Denne lastebilen er en el-lastebil

EL-LASTEBIL: Denne lastebilen går på strøm, og har en rekkevidde på 20 mil. Det er Asko som eier bilen, som er del av et prøveprosjekt.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

En rapport fra klimaetaten viser at miljøvedtakene som byrådet selv har vedtatt, ikke er effektive nok til å oppfylle byrådets egne mål om klimautslipp.

– Vi kan ikke si at det går dårlig. Men det er ambisiøse mål. Nå handler det om å sette inn et ekstragir, sier direktør i Klimaetaten, Heidi Sørensen.

Etaten foreslår tiltak for å få alle nye kjøretøy i Oslo på fornybar energi innen 2030.

  • Lavutslippssoner for personbiler, varebiler og tunge kjøretøyer, altså soner der forurensende biler må betale en ekstra avgift.
  • Biogass-lastebiler kjører gratis i bomringen.
  • De mener altfor mange biler slipper inn i sentrum i Bilfritt Byliv-prosjektet. Kun nullutslippsbiler skal få kjøre i sentrum. Det skal også gjelde varetransport.
  • Ansatte i kommunen får ikke gratis parkering på jobben, med mindre de kjører nullutslipp.
  • Dobbelt så mange ladepunkter for elbil hvert år. I dag er målet 200 ladepunkter i året.
  • Søppeltransport (mellom anleggene, ikke henting) skal skje fossil- og utslippsfritt.

Privatbilistene får ros

Lan Marie Berg er sint på Veireno

Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel.

Foto: Nadir Alam / NRK

Byråd Lan Marie Nguyen Berg mener de nye målene er realistiske og minner om at byrådet bare har sittet i to år og har fått til mye på den tiden.

– Vi har økt reisende i kollektivtransport mer enn det Ruter trodde var mulig i fjor. I går vedtok vi de største endringene i bomringen siden 90-tallet. Vi har fått en kraftig økning i sykkelandelen.

I 2016 var 41 prosent nye biler som ble solgt, ladbare hybrider eller brukte fornybart drivstoff. Kun to prosent av nye varebiler i Oslo er rene, ifølge rapporten. Utviklingen har stagnert.

Heidi Sørensen

Direktør i Klimaetaten, Heidi Sørensen mener de nye foreslåtte tiltakene vil bidra til at Oslo når sine klima-mål.

Foto: Bjørn H. Stuedal

– Privatbilistene skjønte at det er nullutslipp-bilene som gjelder for fremtiden. Vi må få til det samme for varetransport. Vi har også muligheten på offentlige anskaffelser, der Oslo kommune som innkjøper kan gjøre stor forskjell.

Måloppnåelse i 2020 er kanskje mulig, men det innebærer at andelen nyregistrerte biler som er fornybare må øke med nær 60 prosentpoeng på fire år. Det er lite trolig at dette vil finne sted uten nye skjerpede virkemidler.

Fra Klimaetatens rapport (31.05.2017)

Tester ut el-lastebil

Matvaregrossisten Asko har skaffet seg en el-lastebil. I tillegg er de i ferd med å legge om til fornybart drivstoff og å etablere egne tankanlegg.

– Det er vel fordi det ikke er kommersielt tilgjengelig enda, at ikke flere tar i bruk el-lastebil, sier Knut Aaland, direktør for kvalitet og miljø i Asko.

El-lastebilen de har er en pilot, som er bygget av flere billeverandører. Asko håper det etter hvert skal komme en masseprodusert versjon.

– Vi venter på at de store aktørene kommer med reelle og konkurransedyktige alternativer.

Lastebileierne mener klimaetatens mål om at varetransporten i bykjernen må skje utslippsfritt fra 2020 er urealistisk.

– Det blir en formidabel økning av biler som skal fyke frem og tilbake hvis dette skal gjøres med den teknologien som er tilgengelig i dag. Det er teknologi som er utfordringen, sier Johan Kristian Bjerke, regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund.