Nye fraværsregler praktiseres ulikt

Ulik tolkning av de nye fraværsreglene gjør at elevene utsettes for urettferdig forskjellsbehandling, mener Elevorganisasjonen. Kunnskapsdepartementet hevder at reglene er klare og tydelige.

Sylvia Lind

OPPGITT: Lederen i Elevorganisasjonen er oppgitt over at det ikke har blitt gitt god nok informasjon i forbindelse med de nye fraværsreglene som gjelder fra og med høsten.

Foto: Elevorganisasjonen

– Vi mener at fraværsreglene må praktiseres på lik måte over hele landet. Slik det er nå blir elevene urettferdig behandlet når noen praktiserer strengere enn andre, sier Sylvia Lind, leder for Elevorganisasjonen.

Tilbakemeldingene går på at lærere og elever ikke har fått nok informasjon om regelverket.

– Mange elever reagerer sterkt, sier hun.

Forvirringen rundt reglene mener Lind har oppstått fordi Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet har vært for dårlige til å kommunisere hvordan reglene skal praktiseres.

Rektor mener de er godt forberedt

Rektor

FORBEREDT: Rektor ved Åssiden videregående skole, Ann-Mari Henriksen, mener de er godt forberedt på de nye reglene.

Foto: Åssiden videregående skole

Rektor ved Åssiden videregående skole i Drammen, Ann-Mari Henriksen, mener de er i rute med de nye fraværsreglene.

– Vi ga informasjon til de ansatte om dette før ferien, og vi skal ha en gjennomgang med alle skolelederne i Buskerud for å sørge for så lik praktisering av reglene som mulig, sier rektoren.

Tror du at usikkerheten rundt reglene kan skape forskjellsbehandling av elever?

– Nei, jeg tror ikke det. Intensjonen med reglene er å forhindre skulk, og dette er gode muligheter for å ivareta de elevene som har helseutfordringer eller omsorgsansvar for egne barn, men det er nok viktig at vi blir enige om den praktiseringen vi skal gjøre på tvers av skolene.

Snakker med foreldre om ferieplaner

Henriksen sier hun opplever at flere foreldre enn før tar kontakt med spørsmål om fraværsgrensa.

– Mange blir usikre når det gjelder å planlegge ferie, og mange har bestilt tur før reglene ble innført. Vi prøver å samarbeide tett med foreldrene nå for å forhindre at feriene strekkes ut i skoleåret, sier hun.

Gratis skolegang, men må betale for legeerklæring

Mange elever merker allerede virkningen av fraværsgrensa på kroppen, forteller leder for Elevorganisasjonen i Buskerud og elev ved Akademiet i Drammen, Philip Vogsted.

Philip Vogsted

ELEV: Det er mange som nå merker det strenge dokumentasjonskravet, sier Philip Vogsted, elev og leder i Elevorganisasjonen i Buskerud.

Foto: Privat

– I første omgang handler det om dokumentasjonskravet, særlig når det gjelder å få legeerklæring ved sykefravær, sier han.

Vogsted forteller at mange elever innser at man må betale egenandel hos legen for å få gyldig dokumentasjon.

– Det er pussig at man med gratis skolegang i prinsippet skal måtte betale for å dokumentere fraværet sitt, sier han.

– Regelverket er klart og forståelig
Magnus Thue

GODT INFORMERT: Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Magnus Thue, mener de nye fraværsreglene er godt forklart i rundskrivet fra Regjeringen.

Foto: Marte Garmann

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Magnus Thue, mener skolene har hatt god tid til å forberede seg på de nye reglene.

– Rundskrivet om det nye regelverket kom allerede i vår, men med nye regler vil det alltid være en innføringsperiode før det går seg til, sier han.

– Forstår dere at det kan bli forvirring rundt disse reglene?

– Jeg mener regelverket er klart og forståelig, men vi forventer ikke at alle elever i videregående skole skal gå inn å lese et rundskriv, sier han.