Nye arbeidsplasser til Moss

Aker Subsea i Moss skal stå for produksjonen av en 180 kilometer lang gassledning til et gassfelt i Egypt.

– Kontrakten gir arbeid til Aker Solutions i Moss fremover, og vi vil trolig måtte styrke bemanningen noe for å ruste oss for dette oppdraget. Det vil da kunne dreie seg om 20-30 personer, både faste og innleide, og vi ser i hovedsak etter personell som er eller har vært engasjert i Aker Solutions tidligere, sier pressesjef Anne Cecilie Lund-Andersen.

Prosjektet starter allerede i august og levering er rundt midten av april i 2017. Kabelen måler 180 km., mens rekorden hittil har vært på om lag 150 km.

Aker Solutions, sjøkabelprodusent i Moss
Foto: Anne Ognedal / NRK