Ny vurdering av Torgersen-saken

Gjenopptakelseskommisjonen vil enda en gang vurdere gjenåpning av straffesaken mot drapsdømte Fredrik Fasting Torgersen.

Fredrik Fasting Torgersen
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Hans forrige begjæring ble avslått i desember 2006.

- En gjenopptakning av saken er alltid godt nytt for oss, men det er like viktig for oss at vi har en kommisjon der man ikke kan reise spørsmål omkring habiliteten til dens medlemmer, sier Fasting Torgersens advokat, Erling Moss til NRK.


- Kan ta tid

- Vi utreder saken på nytt, på grunnlag av den nye begjæringen fra Torgersen, sier leder Janne Kristiansen i Gjenopptakelseskommisjonen til NTB.

Men hun tilføyer at kommisjonen har 130 saker foran, og at det kan ta tid før arbeidet med Torgersen-saken kommer i gang.

Flere medlemmer av Gjenopptakelseskommisjonen skal skiftes ut i september 2009. Det vil derfor bli vurdert om kommisjonen skal vente med å ta fatt på Torgersen-saken til de nye medlemmene er på plass.

- I mellomtiden blir begjæringen sendt til påtalemyndigheten for uttalelse, sier Kristiansen.

- Det vi først og fremst har vært på jakt etter er hvilke medlemmer av kommisjonen som skal vurdere saken på nytt. Det har vært uenighet om habiliteten til kommisjonen siden sommeren 2007. Så for oss er det viktigst å vite hvem av disse medlemmene som skal være med i kommisjonen på nytt, sier Fasting Torgersens advokat, Erling Moss.

Moss forklarer at habilitetsspørsmålet først og fremst er begrunnet i at kommisjonen hadde innrømmet feil i det første avslaget fra 2006, og da feilbehandling på flere punkter i saken.

Tre avslag

Fredrik Fasting Torgersen, som nå er 74 år gammel, ble i 1958 dømt til livsvarig fengsel for drapet på 16 år gamle Rigmor Johansen i Skippergata i Oslo den 7. desember 1957.

Han sonet i 16 år, men har hele tiden nektet seg skyldig, og har tre ganger
tidligere fått avslag på begjæringer om gjenåpning av straffesaken.

Den første gjenopptakelsesbegjæringen ble avslått av Høyesterett i 1976, den andre av Høyesteretts ankeutvalg i 2001, og den tredje av Gjenopptakelseskommisjonen i 2006.

Kravet om fornyet behandling ble fremmet av advokat Erling Moss i juli 2007, og er blant annet begrunnet med påståtte feil i avgjørelsen fra 2006. Moss har også krevd at det må oppnevnes en settekommisjon fordi han anser Gjenopptakelseskommisjonens medlemmer som inhabile.

- Jeg synes denne utsettelsen er helt uakseptabel og mener kommisjonen bør be Justisdepartementet oppnevne nye medlemmer. Dette bør skje raskt, for denne saken har blitt veldig gammel, sier Moss.

Strid om forsvarer

Etter en kjennelse i Høyesteretts ankeutvalg den 19. november i år, er det klart at kravet om en settekommisjon ikke har ført fram.

Ankeutvalgets kjennelse innebærer også at det kan bli en ny rettssak i Oslo tingrett om Torgersens rett til offentlig oppnevnt forsvarer etter desember 2006.

Gjenopptakelseskommisjonen mente at han ikke hadde krav på offentlig oppnevnt forsvarer. I et sivilt søksmål avviste både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett å behandle dette spørsmålet. Men Høyesteretts ankeutvalg fant at det var adgang til å reise særskilt sivilt søksmål over kommisjonens avgjørelse om forsvareroppnevning.

- Ingen korreks

Janne Kristiansen påpeker overfor NTB at det er feil når Ankeutvalgets kjennelse i en nyhetsmelding ble omtalt som en korreks til Gjenopptakelseskommisjonen.

- Ankeutvalgets kjennelse retter seg ikke mot kommisjonen, men opphevet kjennelsene der tingretten og lagmannsretten avviste å behandle forsvarerspørsmålet. Høyesterett mener imidlertid at domstolenes kompetanse til å overprøve kommisjonen vil være begrenset, sier hun.