Skole har funnet suksessoppskrift til bedre mattekarakterer

Elever i 3. klasse ved Mjøndalen skole fikk bedre resultater av å jobbe med mattepensum for 4. klasse. Nå fortsetter de med suksessoppskriften.

Rektor Thore Ryghsether ved Mjøndalen skole

Rektor Thore Ryghseter er svært fornøyd med matteresultatene etter at elever i 3. klasse begynte å jobbe med 4. klassepensum.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Ved Mjøndalen skole hadde elevene flere år på rad hatt dårlige resultater på de nasjonale prøvene.

Rektor Thore Ryghseter fikk ideen til forandringene etter flere besøk ute i Europa.

– Ingen ting går i skyene, men vi ser at det har vært en klar forbedring i forhold til det vi er vant til, sier Ryghseter.

Elevene i 3. klasse lærer også 4. klasses pensum

Matematikkbøkene for 4. klasse brukes flittig av 3.-klassingene.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Ligger langt foran

Elevene i 3. klasse lærer også 4. klasses pensum

De elevene som slet med å henge med, er de som har fått best uttelling av nyordningen.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

– Det er ikke lenge siden jeg var i Tyrkia, og elever på tilsvarende nivå der ligger langt foran oss i løypa. Det samme er tilfelle i Italia, Estland og England. Selv om vi har tatt inn ett år ved at elevene begynner tidligere på skolen, var ikke våre så gode.

Nå viser det seg at det å heve undervisningsnivået i matematikk ett årstrinn, har gitt gode resultater.

– At våre elever kunne bli like flinke, det var vi sikre på, sier Ryghseter.

Klar forbedring

Elevene er blitt testet, og resultatene viser at de fint klarer å henge med på et høyere nivå.

– Vi ser en klar forbedring i forhold til det vi er vant til. Det har gitt noe utslag på kartleggingsprøvene.

– Det beste er likevel at antall elever under såkalt kritisk grense er redusert til nesten halvparten. Før lå 20 prosent av elevene under denne grensa, nå er det bare ti prosent, sier en fornøyd rektor.

Elevene i 3. klasse lærer også 4. klasses pensum

Ordningen med å undervise 3. klasse i 4.-klasses pensum i matematikk har gitt så gode resultater, at ordningen skal fortsette.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Skal fortsette

Resultatene er så gode at ordningen skal videreføres. De elevene som begynner i 3. klasse til høsten, skal også jobbe med pensum for 4. klasse.

– Vi merker også, når vi er til stede i timene, at elevene nå jobber med en helt annen glød enn før.

Men det som kanskje har vært mest overraskende og gledelig, er at de elevene som har hatt vanskeligheter med matte, nå klarer å henge med, sier Ryghseter.

– De elevene som hadde problemer med matematikken i 2. klasse, og som på en måte bare så vidt hang med da, de var vi redd for kunne falle av lasset med dette opplegget.

– Så skulle det altså vise seg at det er nettopp de elevene som har hatt størst utbytte av det. Det synes vi er flott, sier Ryghseter.