Ny våpentrend skyter i været

Hjemmelagde håndvåpen dukker stadig opp i kriminalsaker over hele landet. Dette er et marked som bekymrer politiet.

Nederst er et knallvåpen, øverst er et håndvåpen.

IDENTISK KOPI: Nederst på bildet ligger et knallvåpen. I utgangspunktet en ufarlig pistol som ikke avfyrer skudd, men lager høye smell. Men med kun små endringer kan den gjøres om til et funksjonelt håndvåpen. Øverst er en original pistol, som er nesten identisk.

Foto: Bård Nafstad / NRK

– De er veldig like originale våpen. Med det blotte øye kan man nesten ikke se forskjell. De er enkle å skaffe, og de er lette å gjøre om på. Det er svært urovekkende, sier politioverbetjent Gøran Dyvesveen.

Han jobber ved kriminalteknisk avdeling hos Kripos i Oslo, som er det eneste våpenlaboratoriet i Norge.

Når politiet vil ha våpen nærmere undersøkt sendes de hit.

– Vi ser veldig mye knallvåpen nå. Det er våpen som opprinnelig er laget kun for å gi et lydsignal. Det blir mer og mer vanlig at disse bygges om, så man kan avfyre skudd med skarp ammunisjon, forteller han.

Våpenbeslag oversendt Kripos den siste tiden

BESLAG: Disse våpnene er representative for de våpenbeslagene Kripos får tilsendt. Veldig ofte dreier det seg om pistoler og revolvere, både nye og gamle. På bildet ser vi blant annet Glock, Smith & Wesson, Husqvarna, Kongsberg Colt, Walter pistol, Browning pistol og flere knallvåpen.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Populære til engangsbruk

Politiet i Oslo ser den samme økningen og er svært bekymret for utviklingen. De ønsker at kjøp og salg av knallvåpen skal reguleres strengere.

– Konverterte knallvåpen er populære til «engangsbruk» der man skal skyte noen, og deretter kaste fra seg våpenet. For mange kriminelle vil det sitte lenger inne å kaste fra seg et originalt, fungerende skytevåpen, fordi de er dyrere og vanskeligere å få tak i.

Det sier Anders Rasch-Olsen, seksjonsleder for spesielle operasjoner ved Felles enhet for etterforskning og etterretning.

– Vi vet også at omgjorte våpen er noe det snakkes mer om i de kriminelle miljøene nå enn før, sier han.

Anders Rasch-Olsen, seksjonsleder for spesielle operasjoner ved Felles enhet for etterforskning og e

Anders Rasch-Olsen, seksjonsleder for spesielle operasjoner ved Felles enhet for etterforskning og etterretning, sier skytevåpen i kriminelle miljøer har høy prioritet hos politiet.

Foto: Thomas Martinsen / NRK

– Kulene trenger langt inn i kroppen

Kripos ønsker ikke å gå i detalj på hvordan man kan gjøre et knallvåpen om til et funksjonelt håndvåpen.

– Et omgjort våpen kan ikke gjøre like stor skade som et ekte våpen, men det er absolutt farlig på kortere avstander.

– Vi har eksempler på saker hvor folk er blitt skutt med denne type våpen. Kulene trenger langt inn i kroppen, sier politioverbetjent Gøran Dyvesveen i Kripos til NRK.

Gøran Dyvesveen, politioverbetjent i Kripos. kriminalteknisk avdeling

Gøran Dyvesveen, politioverbetjent ved kriminalteknisk avdeling i Kripos, sier at knallvåpnene ofte er så like de originale at de må undersøkes hos dem før man kan konkludere.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Billige og lette å få tak i

Knallvåpen er ikke spesielt vanskelig å få tak i. De kan blant annet bestilles på nettet.

Startpistoler som er kopier av originale våpen selges per i dag fritt over disk i Norge.

Et våpen av denne typen er også vanskelig for politiet å spore tilbake til en eventuell eier, ettersom de ikke registreres. De er også mye billigere enn originale skytevåpen.

Det er i dag strenge regler for å kunne eie og bruke våpen i Norge.

Våpenbeslag nylig oversendt til Kripos

LITEN KNALLPISTOL: For å se forskjell på et knallvåpen og et vanlig våpen kan man undersøke om våpenet er merket på siden. Profesjonelle våpenkjennere kan også noen ganger kjenne forskjellen når de holder våpenet i hånda. Pistolen nederst på bildet er et knallvåpen.

Foto: Bård Nafstad / NRK

50 knallvåpen

Nøyaktig hvor mange slike våpen Kripos har fått inn den siste tiden har de ikke tall på.

Men politiet i Oslo, som er det politidistriktet som beslaglegger mest skytevåpen i landet, har en oversikt.

– Vi har ikke helt konkrete tall, men vi tror det er beslaglagt rundt 50 knallvåpen de siste tre årene, hvorav cirka halvparten er bygd om til funksjonelle håndvåpen, sier Anders Rasch-Olsen, seksjonsleder for spesielle operasjoner.

– Det har vært flere skyteepisoder i Oslo den siste tiden. Har det blitt brukt slike våpen der?

– Det er pågående etterforskning, så det ønsker jeg ikke å kommentere.

Hittil i år har seksjon for spesielle operasjoner hos Oslo-politiet beslaglagt i underkant av 30 våpen, hvor rundt fem er omgjorte knallvåpen. Totalt sett beslaglegges det mer originale skytevåpen enn knallvåpen.

Våpenbeslag nylig oversendt til Kripos. Knallammunisjon nederst til høyre

1,5 MILLIONER: Det er nærmere 1,5 millioner lovlig registrerte skytevåpen her i Norge. Våpnene på bildet er fra Kripos sine våpenbeslag. Hvis våpnene har vært lovlig registrert, kan det være lettere for dem å spore dem tilbake til en eier.

Foto: Bård Nafstad / NRK