Hopp til innhold
Skjematisk kart over Oslos nye vannforsyning fra Holsfjorden i Buskerud.
Foto: Vann- og avløpsetaten

Ny vannforsyning i Oslo

Oppsummert

Holsfjorden i Lier blir ny reservevannkilde for Oslo fra 2028. Prisen var beregnet til 12,5 milliarder kroner, men er nå oppe i 27 milliarder kroner.

 • Ny milliardsprekk for Oslos vannforsyning

  Kostnadssprekken er beregnet til mellom 3,5 og 3,7 milliarder kroner, skriver Vann- og avløpsetaten i en pressemelding.

  Det betyr at totalprisen vil passere 30 milliarder kroner. Årsaken til milliardsprekken er ekstraordinær prisstigning i samfunnet.

  – De siste to årene har vi sett den høyeste prisstigningen på flere tiår. Bakteppet er uroen i verdensøkonomien. Det rammer bredt, også i gjennomføringen av ny vannforsyning til Oslo, sier Anna Maria Aursund, direktør i Vann- og avløpsetaten.

  – Lønns- og prisstigningen er utenfor vår kontroll og vil gi merkostnader. Det skulle vi gjerne vært foruten, sier Aursund.

 • Bygging av vannforsyningstunnel til Oslo i gang

  Mandag starter arbeidet med å bygge 19 kilometer lang tunnel fra Vefsrud i Lier kommune til Huseby i Oslo.

  Tunnelen er en del av reservevannforsyningen til hovedstaden.

  Det skal også bygges en vannbehandlingsanlegg under Husebyskogen. Det skal kunne forsyne hele Oslos befolkning med rent drikkevann

 • Kan bli ny sprekk for nytt Oslo-vann

  Oslos nye vannforsyning kan bli enda dyrere enn det vedtatte budsjettet på nær 27 milliarder kroner.

  Årsaken er en ekstraordinær lønns- og prisvekst på 16,24 prosent i løpet av ett år.

  I sin kvartalsrapport til byrådsavdeling for miljø og samferdsel ber Vann- og avløpsetaten (VAV) om mer penger for å unngå å tære på reservene. En buffer på 3,65 milliarder kroner til uforutsette hendelser er en del av totalkostnaden på 27 milliarder kroner.

  - VAV mener at avsetningen for usikkerhet ikke er beregnet til å dekke opp for utviklingen i lønns- og prisstigning, skriver etaten i kvartalsrapporten.

  Om dette betyr at totalbudsjettet ryker, er avhengig av hvor mye av den ordinære reserven som også må brukes.

  - Det er det for tidlig å si noe om. Det meste av byggingen gjenstår, og det er ingen gitt å spå om prisutviklingen fremover til 2028. Pr. nå har ikke totalkostnaden inkludert påløpt lønns- og prisstigning oversteget kostnadsrammen, skriver etatsdirektør Anna Maria Aursund i en e-post til NRK.

  Hvor mye mer penger etaten trenger vil avhenge av faktisk prisutvikling frem mot revidert Oslo-budsjett til våren.

  Anleggsarbeidere ved tunnelinnslag på prosjektet Ny Vannforsyning i Oslo
  Foto: Javad Parsa / NTB
 • Venter prissjokk for vann og avløp i Oslo

  På fire år vil vann- og avløpsavgiften i Oslo øke med 3500 kroner for en gjennomsnittlig husholdning, viser Oslo-byrådets egne anslag.

  Byrådet legger opp til en økning i vann- og avløpsgebyrene på mer enn 16 prosent neste år, og årene som følger.

  For boliger på 120 kvadratmeter øker gebyret fra 5.656 kroner i år til 10.527 kroner i 2026.

  Hovedårsaken er kostnadssprekken knyttet til hovedstadens nye reservevannforsyning. Denne var blant flere forhold som opposisjonen i Oslo bystyret på nytt kritiserte forrige uke.

 • Bred kritikk av ny vannforsyning

  Et trolig samlet bystyre vil i dag rette kritikk mot styringen av prosjektet som skal sikre Oslo rent vann. Bakgrunnen er en rapport fra Kommunerevisjonen, som har gått gjennom fire investeringsprosjekter med store kostnadsoverskridelser.

  De fire prosjektene er nytt Deichman i Bjørvika, nye Jordal Amfi, nytt Tøyenbad og ny vannforsyning. For de to første ble dårlige grunnforhold trukket fram som hovedårsak til kostnadssprekkene. For de to prosjektene som fortsatt pågår, er markedssituasjonen og økte byggekostnader framhevet.

  At kritikken særlig rammer vannforsyningen skyldes at Kommunerevisjonen har avdekket manglende styring både fra Vann- og avløpsetatens og byrådets side. I mai i fjor ble det kjent at første del av prosjektet lå an til å bli 5,2 milliarder kroner dyrere enn først vedtatt.

  – Bystyret må være informert slik at man har muligheten til å snu, muligheten til å trekke i nødbremsen og muligheten til å justere prosjektet, sier leder i bystyrets kontrollutvalg, Ola Kvisgaard (H).

  Oslo bystyre behandler rapporten i kveld. Et enstemmig finansutvalg slutter seg til kritikken fra Kommunerevisjonen i sin innstilling.

  Grafikk av ny vannforsyning til Oslo - Holsfjorden-prosjektet pluss stamnett - fra Dagsrevyen.
  Foto: NRK