Skjematisk kart over Oslos nye vannforsyning fra Holsfjorden i Buskerud.
Foto: Vann- og avløpsetaten

Ny vannforsyning i Oslo

Oppsummert

Holsfjorden i Lier blir ny reservevannkilde for Oslo fra 2028. Prisen var beregnet til 12,5 milliarder kroner, men prosjektet har gått på en budsjettsprekk på 5,2 milliarder.

 • Godtar kostnadssprekk

  Et enstemmig bystyre godtok onsdag den nye prislappen på 17,7 milliarder kroner for ny reservevannforsyning fra Holsfjorden til Oslo. Bystyret aksepterer dermed kostnadssprekken på 5,2 milliarder kroner.

  Det var denne overskridelsen som førte til mistillitsforslaget mot Lan Marie Berg og som gjorde at byrådet gikk av tidligere i dag

  Bystyret vedtok samtidig å se på om deler av ekstraregningen kan dekkes på andre måter enn av innbyggerne gjennom vannavgiften.

  Ny vannforsyning gjør at avgiften vil øke med 1.750 kroner i snitt pr. husstand i 2028. Kostnadssprekken utgjør 361 kroner av dette, ifølge beregninger fra Vann- og avløpsetaten.

  Holsfjorden sett nordover fra åsen oppå Skarettunnelen på E16, "Prinsessens utsikt".
  Foto: Nina Didriksen / NRK
 • Lan Marie Berg møter pressen

 • Se nå: Lan Marie Berg møter pressen

  Byråd Lan Marie Berg møter pressen litt etter kl. 13.45 etter at bystyret i Oslo vedtok mistillitsforslaget mot henne og det ble klart at hele byrådet går av.