Ny strid om privat eldreomsorg i Oslo

Striden om hvorvidt kommunen eller private skal drive eldreomsorg i Oslo blusser opp igjen. Bydel Nordstrand vil bruke mer privat hjemmetjeneste for å spare penger. Byrådet sier tvert nei.

Hjemmehjelp

PRIVAT ELLER KOMMUNALT: Fritt brukervalg innen hjemmetjenesten gjelder ikke når brukeren ikke velger selv. Bydelene må velge kommunal hjemmehjelp selv om det kan være dyrere.

Foto: Colourbox.com

I dag er Oslos bydeler tvunget til å velge kommunal hjemmehjelp eller hjemmesykepleier dersom den eldre selv ikke tar et aktivt valg. Det er denne regelen det Høyre-dominerte bydelsutvalget på Nordstrand ønsker å utfordre.

– Ideologisk korstog

Begrunnelsen er at bydelen kan spare inntil 20 millioner kroner i året på å velge private leverandører i stedet. Men reaksjonen fra rådhuset er ikke veldig positiv:

– Et ideologisk korstog fra Høyre på Nordstrand, tordner eldrebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

– De vil privatisere eldreomsorgen og de sier helt ærlig at de vil bruke minst mulig penger på eldreomsorg,

Fritt brukervalg

Det var i 2005 det daværende borgerlige bystyret ga eldre i hele Oslo muligheten til selv å velge om den som kom hjem til dem, skulle være ansatt i kommunen eller et privat firma.

På Nordstrand seniorsenter treffer NRK 87 år gamle Eva Bruun Syvertsen fra Holtet. Hun har valgt privat for å kunne få samme hjemmehjelper hver gang.

Eva Bruun Syvertsen

VELGER SELV: Eva Bruun Syvertsen har valgt privat leverandør for å kunne få samme hjemmehjelp hver gang, og forbeholder seg retten til å velge et annet firma hvis dette ikke skjer. Langt fra alle tar et aktivt valg på denne måten.

Foto: Olav Juven / NRK

– Huset er såpass stort at vedkommende må kjenne til de oppgavene vedkommende skal gjøre og vite hvor hun finner de midlene hun må bruke.

Er det viktig for deg om hjemmehjelperen er fra kommunen eller et privat firma?

– Nei. Bare jeg får gjort jobben, så er ikke det så viktig. Tilbyderen må holde seg til de kriteriene han har annonsert med.

– Har en sagt fast hjelp til fast tid, vil jeg ha fast hjelp til fast tid, sier Eva Bruun Syvertsen.

Må velge kommunalt

Men de som velger som Eva, utgjør fortsatt mindretallet. For flertallet, de som ikke tar et aktivt valg, er det følgende regel gjelder:

Hvis bruker ikke foretar et valg, vil tjenesten bli utført av kommunens egen utfører.

Tjenestekonsesjon for private leverandører
Arve Edvardsen, BU-leder bydel Nordstrand

Leder for bydelsutvalget i bydel Nordstrand, Arve Edvardsen (H).

Foto: Olav Juven / NRK

– Vi snur litt på den og sier at hvis ikke brukeren aktivt velger, så tildeler vi den brukeren som er billigst for bydelen. Da kan vi frigjøre midler til andre ting, sier leder for Nordstrand bydelsutvalg, Arve Edvardsen (H).

Han viser til at bydelsdirektøren har foreslått kutt både innen barnevern, skolehelsetjeneste og barnehager og er oppgitt over at byrådet kaller ønsket om å spare penger et ideologisk korstog.

– Forutsetningen er at det private tilbudet er like bra eller bedre enn det kommunale. sier han. Vi motarbeider ikke den kommunale hjemmetjenesten, men velger det som er best for bydelen og brukeren.

– Kvalitet koster

Skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap)

Byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap).

Foto: Rushda Syed / NRK

Tone Tellevik Dahl sier imidlertid at kvalitet koster.

– Arbeiderpartiet og byrådet bruker store penger fra inntektene fra eiendomsskatten til å forbedre kvaliteten i hjemmetjenesten og har finansiert 420 av de 500 årsverkene vi lovet, sier hun.

Eldrebyråden hevder dessuten at de som ikke aktivt har valgt privat, men heller ikke har gitt beskjed om hva de vil ha, i realiteten aktivt har valgt kommunalt. Det bydel Nordstrand dermed legger opp til, er ifølge henne å frata eldre valgmuligheten.

Beskjedne

– Det er jeg uenig med henne i. Det er rett og slett passivitet. Noen brukere er beskjedne og tilhører en generasjon som ikke stiller så store krav.

– Det er mange som ikke tar et aktivt valg, og da mener jeg at de hverken har valgt privat eller kommunalt, sier Arve Edvardsen.