Ny søppelskandale i Oslo: Over 500 brudd på arbeidsmiljøloven

I flere år har ansatte på søppelanleggene jobbet ulovlig mye. Nå granskes hele Energigjenvinningsetaten for overtidsbruk, brudd på innkjøpsregler og påstander om ulovlige ansettelser.

Haraldrud gjenbruksstasjon på Alnabru.

SØPPELSORTERING: Haraldrud-anlegget på Alnabru tar imot søppel fra Oslos husholdninger. Dette er ett av tre anlegg som drives av Energigjenvinningsetaten.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Rettssaken mot tidligere Veireno-sjef Jonny Enger er knapt over før Oslo kommune rystes av en ny søppelskandale. Enger fikk onsdag ni måneders fengselsstraff fordi hans selskap Veireno begikk massive brudd på arbeidsmiljøloven mens de hentet søppel på oppdrag for Renovasjonsetaten (REN) i Oslo kommune.

Denne gang er det Energigjenvinningsetaten (EGE) som er i trøbbel.

Mens REN samler inn søpla, har EGE ansvar for å sortere og utvinne energi av den. De produserer fjernvarme, biogass og biogjødsel ved tre ulike anlegg.

I et møte med Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel i oktober erkjente EGE over 500 brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Det viser opplysninger NRK har fått fra byrådsavdelingen gjennom innsynsbegjæringer.

Les også: Direktøren i Renovasjonsetaten går av etter søppelkaoset

NRK retter: Etter at denne saken ble publisert, har NRK fått vite at det korrekte antallet brudd som EGE visste om og rapporterte til byrådsavdelingen, var 730 brudd.

Full gransking

I tillegg har Oslo kommunes sentrale varslingsordning mottatt tre anonyme varsler med påstander om en rekke alvorlige forhold:

  • Flere ulovlige anskaffelser
  • Omfattende bruk av eksterne konsulenter
  • Ansettelser uten at stillingene er lyst ut, hverken internt eller eksternt

Oslo kommune har bestilt en ekstern gransking av hele etaten. Price Waterhouse Cooper (PWC) står for undersøkelsene, som begynte i mars. All virksomhet fra 2015 frem til midten av mars er under lupen.

Hans Petter Karlsen, direktør i EGE, ønsker ikke å uttale seg før rapporten fra granskingen er klar. Karlsen er også direktør i REN.

Granskingen ble først omtalt av avfallsbransjen.no.

Undersøke ulovligheter og en «ukultur»

PWC går gjennom fakturaer, kontrakter, protokoller og e-poster i jakten på ulovligheter.

De skal også avdekke om etaten er preget av «en ukultur». NRK er kjent med at både nåværende og tidligere ansatte er intervjuet.

Det er satt av 1,8 millioner kroner til granskingen, som startet i mars. Arbeidet skulle etter planen være ferdig før sommeren, men PWC ba om mer tid på grunn av det store antall dokumenter. Den endelige rapporten er ventet i løpet av september.

Byrådsavdelingen visste

Byrådsavdelingen har visst om regelbruddene lenge før det ble besluttet gransking. Det viser opplysninger NRK har fått gjennom innsynsbegjæringer.

Allerede i april i fjor rapporterte EGE i en e-post til byrådsavdelingen om 121 brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Bruddene var fra 2017 og 2018.

Under et møte i oktober fortalte etaten om flere hundre nye brudd.

Det totale antall lovbrudd var da kommet opp i hele 557.

Les også: Oslo kommune underrapporterer lovbrudd blant søppelkjørere

Bildet viser Romerike biogassanlegg på Nes i Akerhus. Det eies og drives av Oslo kommune.

Dette er Romerike biogassanlegg i Nes kommune i Akershus. Det eies og drives av Oslo kommune.

Foto: Vegard Venli / NRK

Nesten like mange brudd som Veireno hadde i Oslo

Dette er ikke første gang omfattende brudd på arbeidstidsbestemmelser knyttes til søppelhåndtering i Oslo kommune.

Høsten 2016 og vinteren 2017 arbeidet de ansatte i Veireno over 17 timer sammenhengende og opp til 88 timer i uka. Veireno var hyret av kommunen for å hente søppel i hele Oslo.

Den tidligere Veireno-sjefen ble onsdag dømt til ni måneder fengsel for totalt 1080 tilfeller av ulovlig overtid blant de ansatte i Vestfold og Oslo. 580 av tilfellene var knyttet til søppelhenting i hovedstaden.

Antall regelbrudd i EGE er altså nesten like høyt som antall lovbrudd i Veireno under søppelkaoset i Oslo.

Tallet kan bli enda høyere, dersom granskingen avdekker at det er jobbet enda mer ulovlig enn det som hittil er kjent.

Klemetsrud energigjenvinningsanlegg

Dette er samlebåndene inne i Klemetsrud sorteringsanlegg. Søpla sorteres etter farge på posen.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix