Hopp til innhold

Krever gransking av Lan Marie Berg etter ny søppelskandale

Opposisjonspartiene krever gransking av byråd Lan Marie Bergs rolle i styringen av Energigjenvinningsetaten, etter avsløringen av flere hundre brudd på arbeidsmiljøloven.

Lan Marie Nguyen Berg på næringskonferanse

KRITISERES: Byråd Lan Marie Berg (MDG) vil ikke svare på noen spørsmål om hva hun har visst om lovbruddene i etaten hun har ansvaret for.

Foto: Xueqi Pang / NRK

Det er bare to og et halvt år siden søppelkrisa i Oslo skapte storm rundt byråd Lan Marie Berg (MDG). Dagbladet avdekket 2000 brudd på arbeidsmiljøloven i søppelselskapet Veireno, og Berg måtte flere ganger svare bystyret på hvorfor hun ikke hadde hatt kontroll.

Nå blåser det igjen rundt Berg, etter at NRK nylig kunne avsløre over 500 brudd på arbeidsmiljøloven i Energigjenvinningsetaten (EGE).

Arbeidstilsynet har nå gått inn i saken, og krever å få vite hvor mange lovbrudd byråd Lan Marie Berg (MDG) var kjent med. De vil også vite hvordan etaten har informert henne om bruddene.

Nå har byrådsavdeling for miljø og samferdsel, som ledes av Berg, sendt svar tilbake.

Men i brevet klarer ikke kommunen å svare på hvor mange ganger loven er brutt.

«Byrådsavdelingen understreker at vi på nåværende tidspunkt ikke har en tilfredsstillende oversikt over innhold og omfang av brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Energigjenvinningsetaten», heter det i svaret.

SISTE: Gruppelederne i Høyre, Venstre, Frp og KrF krever gransking av Berg og EGE. De ber Kontrollutvalget om å gå inn i saken.

– I lys av den siste tids avsløringer i media, mener vi at det er grunnlag for at Kontrollutvalget igangsetter undersøkelser av Energigjenvinningsetaten (EGE), står det i kravet som Venstres Hallstein Bjercke har fremmet på vegne av opposisjonspartiene.

– Undersøkelsene bør inkludere, men ikke nødvendigvis begrenses til, brudd på arbeidsmiljøloven, styringen av prosjektet nye garderobeanlegg, byrådens styring av etaten i de to nevnte sakene samt hvordan byråden har overholdt sin informasjonsplikt overfor bystyret, heter det i brevet til Kontrollutvalget.

Har bestilt gransking

Byrådsavdelingen peker på konsulentfirmaet PWCs pågående gransking av etaten som årsak til at de ikke kan svare Arbeidstilsynet på om kommunen har brutt loven.

Byrådsavdelingen bestilte granskingen etter å ha fått tre anonyme varsler med påstander om alvorlige forhold i EGE.

Les også: Byråd Berg: Avviser at hun burde fortalt bystyret om 500 brudd på arbeidsmiljøloven

NRK har tidligere omtalt at byrådsavdelingen ved minst to anledninger, i april og i oktober 2018, fikk konkret informasjon fra etaten selv om flere hundre brudd på arbeidsmiljøloven.

Men heller ikke spørsmålet om hvordan EGE har informert byråden om lovbruddene vil Berg svare på.

«Dette er blant forholdene som den eksterne undersøkelsen skal bringe klarhet i. Vi anser det som mest hensiktsmessig å besvare dette spørsmålet når resultatet av undersøkelsen foreligger.» Det skriver byrådsavdelingen for miljø og samferdsel i brevet til Arbeidstilsynet.

Utelukker ikke anmeldelse

Formuleringen i brevet får flere partier til å reagere.

– Det er helt greit at PWC undersøker hvorfor det har gått galt. Men at man ikke ennå har bygget seg opp systemer for selv å få vite kommunens brudd på arbeidsmiljøloven er veldig merkelig, sier Øystein Sundelin fra Høyre.

Øystein Sundelin (H).

REAGERER: Men at man ikke ennå har bygget seg opp systemer for selv å få vite kommunens brudd på arbeidsmiljøloven er veldig merkelig, sier Øystein Sundelin fra Høyre.

Foto: NRK

– Det er nettopp Veireno-saken som setter denne saken i et grelt lys, sier Sundelin.

Også Venstre reagerer krast.

– Det er uakseptabelt at byrådet ikke viser åpenhet. De må legge alle kortene på bordet. Nå må Arbeidstilsynet få mulighet til å undersøke saken, sier gruppeleder Hallstein Bjercke.

– Det er tross alt alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven vi snakker om her, sier han.

Eivor Evenrud (R) har heller ikke forståelse for argumentet om at PWC må konkludere før byråden kan informere om lovbrudd i etaten hun har ansvar for.

Eivor Evenrud (Rødt) i bystyresalen

Eivor Evenrud fra Rødt har ikke forståelse for argumentet om at PWC må konkludere før byråden kan informere om lovbrudd i etaten hun har ansvar for.

Foto: Olav Juven / NRK

– Nå er det snart ett år siden Berg fikk tallene som NRK har slått opp. At byråden ikke kan svare Arbeidstilsynet på spørsmålene er oppsiktsvekkende, sier hun.

Ifølge arbeidsmiljøloven er det Oslo kommune, som arbeidsgiver, som har ansvar for at lovens bestemmelser følges.

Evenrud har tidligere sagt at hun vurderer å politianmelde Oslo kommune for lovbruddene i EGE.

– Vi har absolutt ikke lagt fra oss tanken om å anmelde kommunen selv.

Svarer ikke på spørsmål

Byråd Lan Marie Berg vil ikke stille til intervju om denne saken. Dette er blant spørsmålene NRK fredag ikke får svar på:

  • Ifølge Energigjenvinningsetaten har de 557 lovbruddene pågått i 2017 og 2018. Tar du selvkritikk for at byrådsavdelingen og Energigjenvinningsetaten på din vakt ikke har hatt systemer som avdekker disse lovbruddene på egen hånd?
  • Har du som ansvarlig byråd sørget for god nok styring og oppfølging med Energigjenvinningsetaten?

Som svar på disse og en rekke andre spørsmål til byråden, svarer i stedet byrådssekretær Sindre Buchanan (MDG):

«Vi avventer nå PWCs rapport for å få alle fakta på bordet og få et helhetlig bilde. Når rapporten foreligger og er gjennomgått, vil vi kunne komme tilbake til spørsmål og enkeltelementer som går på rapportens områder».

Arbeidstilsynet ønsker ikke å uttale seg om svaret fra Oslo kommune nå.