Ny rutine: Byråd Berg skal varsles hvis journalister kontakter ansatte

Sjefene i den hardt pressede Energigjenvinningsetaten tar grep for å holde byrådsavdelingen informert om alle henvendelser fra medier. Advokat mener de nye reglene er ulovlige.

Lan Marie Berg på Rådhusplassen med buss

Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg, har ikke sett EGEs interne rutiner for mediehåndtering. Hun kan derfor ikke kommentere saken, får NRK opplyst.

Foto: Olav Juven / NRK

Det har i snart to måneder stormet rundt Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo. Nå har ledelsen i etaten strammet inn mediereglementet, som blant annet regulerer ansattes kontakt med pressen. Etaten opplyser at dette arbeidet var i gang før mediefokuset begynte.

I august avdekket NRK at det har vært flere hundre brudd på arbeidsmiljøloven i etaten. Byrådets varslingsordning har mottatt flere varsler som advarer mot en rekke uregelmessigheter.

Nå har de ansatte i etaten fått justert kjørereglene de har å forholde seg til.

En av de nye reglene etatens ansatte nå pålegges å følge, lyder slik:

«Ved mediehenvendelser direkte til ansatte, skal kommunikasjonssjef informeres før man uttaler seg».

Videre står det at kommunikasjonsavdelingen skal sende medievarsel til byrådsavdelingen for miljø og samferdsel og Energigjenvinningsetatens ledergruppe.

Det betyr at alle henvendelser fra journalister til EGE-ansatte skal rapporteres hele veien fra den ansatte og til deres sjefer, og videre fra dem til byrådsavdelingen der byråd Lan Marie Berg (MDG) er øverste leder.

I skrivet står det videre: «Mediehenvendelse betyr hevendelse fra riksaviser, lokalaviser, fjernsynskanaler, radiokanaler og nettmedier».

– Stilne kritiske røster

NRK har spurt advokat Vidar Strømme om hvordan etatens nye regler må forstås.

Dette må forstås slik at det ikke er ønskelig at de ansatte skal uttale seg i det hele tatt, sier Strømme til NRK.

Han er advokat hos Schjødt og ekspert på ytringsfrihet.

– Det virker som et forsøk på å stilne kritiske røster, så man kan håndtere dette fra ledelsens side slik man selv mener er best, sier Strømme.

Vidar Strømme

– Dette er en vanlig måte å prøve å strømlinjeforme informasjon og få kontroll over den, sier advokat og ekspert på ytringsfrihet, Vidar Strømme.

Foto: Schjødt

– I strid med Grunnloven

I reglementet står det også: «Ansatte skal ha mulighet til offentlig å uttale seg om fakta og forhold på egen arbeidsplass. Med fakta menes tall og faktiske hendelsesforløp som er dokumenterbare».

Advokat Strømme reagerer på formuleringen «fakta og forhold på egen arbeidsplass».

– Det innebærer at den ansatte får bevisbyrden for at det som sies er sant, og at meningsytringer ikke er lov, sier Strømme.

Dette er i strid med Grunnloven og menneskerettighetskonvensjonen, som sørger for at alle i prinsippet kan uttale seg om hva som helst. Disse avtalene gjelder også i kommunen.

Det nye mediereglementet innebærer en sterk innsnevring av ytringsfriheten til de ansatte, konkluderer Strømme:

– De ansatte vil trolig være forsiktig med å uttale seg etter dette.

Byråd Berg vil ikke svare

Som byråd har Lan Marie Berg (MDG) instruksjonsmyndighet overfor underliggende etater.

NRK har spurt byråden om hun vil ta grep og endre Energigjenvinningsetatens nye medieregler. Det vil ikke Berg svare på.

I en tilbakemelding på e-post henviser i stedet byråden til Energigjenvinningsetatens ledelse.

Fredag avslørte NRK at det alle Bergs etater har brutt arbeidsmiljøloven. 15.000 brudd er avdekket så langt.

– De ansatte kan ytre seg

Cecilie Bjørnethun er Energigjenvinningsetatens kommunikasjonssjef, og avviser at reglene er i strid med loven. Hun sier at ansatte kan snakke med pressen.

– Rutinen oppfordrer den enkelte til å være positiv, åpen og tilgjengelig. Det er bra at media er interessert i våre saker, skriver Bjørnethun.

Cecilie Bjørnethun, kommunikasjonssjef Energigjenvinningsetaten

Energigjenvinningsetatens kommunikasjonssjef, Cecilie Bjørnethun.

Foto: Oslo kommune

At ansatte ifølge de nye reglene plikter å informere henne hver gang de kontaktes av journalister, forklarer hun slik:

– Det er for at Energigjenvinningsetaten skal kunne lese mediebildet og være informert om at det kan komme presseoppslag om etaten.

– Hvorfor skal alle henvendelsen sendes videre til byrådsavdelingen?

– Det er bare en varsling for å informere om at EGE har vært i kontakt med pressen. Det er ren rutine. Slik tror jeg det er i de fleste etater, så man skal være informert, sier Bjørnethun.

Etter publisering av saken onsdag kveld, ber Bjørnethun at NRK presiserer at varslingen av mediekontakt først skal skje etter at medias henvendelse er håndtert, og ikke umiddelbart etter at henvendelsen fant sted.

Hun opplyser også at etaten nå skal gå gjennom rutinen igjen, for å se om den kan oppfattes innskrenkende, og at det aldri har vært etatens hensikt.

Bjørnethun opplyser at oppdateringene ble utarbeidet i sommer, og ikke som følge av den siste tids oppmerksomhet rundt etaten.

Hovedverneombud vil ikke kommentere

Energigjenvinningsetaten har 138 ansatte. NRK har vært i kontakt med hovedverneombud Nina Krogstad i etaten om medierutinene.

Som verneombud har hun ansvar for å påse at arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet blir ivaretatt.

Krogstad ønsker ikke å kommentere denne saken.

Søppel

Etatens hovedoppgave er å sortere husholdningsavfallet til kommunen, produsere fjernvarme, lage biogass og biogjødsel. Her fra Klemetsrud.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix