Hopp til innhold

Ny rektor på UMB

Professor og instituttleder ved Institutt for naturforvaltning, Hans Fredrik Hoen, er valgt til ny rektor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

Hans Fredrik Hoen

Professor Hans Fredrik Hoen (44) leder Institutt for naturforvaltning. Hoen er NLH-kandidat fra 1985 og har doktorgrad i skogøkonomi fra 1991. Han er professor ved Institutt for skogfag og har bred erfaring fra forskning og undervisning-

Foto: Håkon Sparre / NLH

Hans Fredrik Hoen er professor i Skogøkonomi og –planlegging. Han har siden 2003 også vært instituttleder ved Institutt for naturforvaltning.

Det måtte to valgomganger til. I først omgang stilte fem kandidater, tre interne og to eksterne.

Valg av nytt universitetsstyre ved UMB skjer i perioden fra 28. til 30. april.

Stort engasjement

Valget hadde en svært høy oppslutning i annen valgomgang blant de fast de ansatte. Den understreker det store engasjementet for valget ved universitetet, skriver universitetet i en pressemelding.

Den nyvalgte rektoren må både forholde seg til sitt eget universitetsstyre og Fellesstyret for UMB og Veterinærhøyskolen i utviklingen av UMB og det nye universitetet.

Veterinærhøgskolen til Ås

For to år siden ble det bestemt at Veterinærinstituttet og Norges veterinærhøyskole lokaliseres på Ås og samorganiseres med Universitetet for miljø- og biovitenskap. Hoen blir en sentral aktør i samorganiseringen.

Miljøet var delt i sin reaksjon på flyttingen. De som forsker på produksjonsdyr føler at de flytter til noe, mens de som forsker på smådyr føler de taper på en flytting.

Til sammen vil flyttingen komme på 2,4 milliarder kroner og være ferdig rundt 2016.