Hopp til innhold

Ny rapport: Fire milliardsprekker på 37 kilometer

De som planla Østfoldbanen undervurderte blant annet hvor mye leire det var i bakken og hvor dyrt det var å bygge togstasjoner midt i en by.

Reportasje om Østfoldbanen desember 2019

Dobbeltspor hele veien fra Oslo til Halden har ligget i Nasjonal transportplan i flere år. Prisøkningen fører imidlertid til at deler av utbyggingen nå står i fare for å bli skrotet.

Foto: Christian Nicolai Bjørke / NRK

– Det har vært store kostnadsøkninger underveis i planleggingsfasen. Vi ønsker å ta lærdom av dette, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

De siste to årene har det kommet flere meldinger om at dobbeltspor gjennom Østfold blir mye dyrere enn først plalagt. Blant annet økte prisen med en milliard kroner per kilometer på deler av strekningen.

Den viktigste forklaringen har vært grunnforholdene. Leiren var dypere og vanskeligere å bygge på enn Bane Nor var klar over.

Men det er ikke bare dette som har skapt problemer.

Bommet på fire områder

Konsulentselskapet Dovre har sett nærmere på strekningen fra Råde, via Fredrikstad og til Sarpsborg. På de 37 kilometerne er prisen gått opp med 28 milliarder kroner.

Økningen skyldes i hovedsak fire forhold:

  • 12,4 milliarder kroner fordi grunnforholdene er dårligere enn antatt.
  • 5,5 milliarder fordi det var dyrere å bygge stasjoner i Sarpsborg og Fredrikstad sentrum enn antatt.
  • 3,6 milliarder kroner skyldes at planleggerne ikke hadde tatt nok høyde for massedeponering.
  • 2,7 milliarder skyldes at de undervurderte hvor dyrt det ville være å kjøpe eiendom og grunn der toget skulle kjøre.

Usikkerhet

Politikerne på Stortinget har ønsket dobbeltspor. Planenen har blant annet ligget inne i Nasjonal Transportplan.

Men i takt med at prisen har økt, har også flere politikere blitt usikre. Hareide mener det er svært uheldig at prisen har økt så mye etter at politikerne vedtok transportplanen.

– Det endrer forutsetningene for prosjektet som vi politikere en gang tok stilling til. Det er derfor bra at det har blitt gjort grep i både Jernbanedirektoratet og Bane NOR slik at kostnadsberegningene heretter blir bedre, sier Hareide.

Bane Nor-ledelsen har så langt ikke kommentert rapporten.