Ny rapport om benzen i boliger

Det er ikke funnet unormalt høye mengder av det kreftfremkallende stoffet benzen i boliger rundt Brånåsen avfallsdeponi i Skedsmo. Det viser en rapport selskapet Multiconsult har laget for Skedsmo kommune. Folkehelseinstituttet vil foreløpig ikke friskmelde boligene.