Ny passasjerrekord på Østfoldbanen

Passasjervekst på over 80 prosent på NSB Regiontog mellom Oslo og Halden fra 2002 til 2008.

NSB

NSB melder om sterk passasjervekst på Østfoldbanen.

Foto: Knai, Vidar / SCANPIX

1 325 000 passasjerer reiste med NSB Regiontog mellom Oslo og Halden i 2008.

Det er 4% flere kunder sammenlignet med 2007.

Vekst på over 80 prosent

Passasjertallene for Østfoldbanen fra 2002 viser 725 000 reisende.

Det var altså 600 000 flere reisende i 2008, sammenlignet med 2002, og det er en vekst på over 80 prosent.

Passasjerene er registrert på tellepunkt Moss. Passasjerer på NSB Lokaltog på Østfoldbanen er ikke regnet inn.

- Styrket kollektivtilbud har slått positivt ut

Strekningsleder for Østfoldbanen i NSB, Terje Andersen, påpeker at E6 i samme periode gradvis har blitt modernisert til en trafikksikker 4-felts vei og at ekspressbussene har utvidet sitt tilbud til de reisende.

- Det kan tyde på at økt fremkommelighet og et totaltsett styrket kollektivtilbud slår positivt ut, mener Andersen.

- Veksten kom i takt med bedre punktlighet

Regiontogene på Østfoldbanen hadde et snitt på ca.750 000 reisende hvert år fra 1996 – 2001. Det var ingen passasjervekst i denne perioden.

Andersen forteller at Østfoldbanen i disse årene var en av banestrekningene hvor NSB hadde svakest punktlighet og gammelt togmateriell.

Passasjerveksten på Østfoldbanen startet i takt med en bedret punktlighet og utstrakt bruk av moderne krengetog.

Økning også på utenlandstoget

Det ble også satt inn flere togavganger på strekningen.

NSB Regiontog mellom Halden og Göteborg hadde en økning på 2 prosent i 2008, sammenlignet med året før.

NSB hadde 150 000 passasjerer mellom Halden og Göteborg, med tellepunkt Halden.